Průmysl v Ústeckém kraji v roce 2015

 


V průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci v Ústeckém kraji vzrostla v roce 2015 v porovnání s rokem 2014 průměrná měsíční mzda a počet zaměstnanců. Meziročně se snížily tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy. K poklesu došlo ve 3 krajích, v Ústeckém kraji byl nejvyšší.

V roce 2015 sídlilo v Ústeckém kraji celkem 170 velkých průmyslových podniků (se 100 a více zaměstnanci), ve kterých pracovalo celkem 55 857 zaměstnanců, proti roku 2014 došlo k nárůstu počtu pracovníků o 3,4 %. Meziročně vzrostl počet pracovníků téměř ve všech krajích republiky s výjimkou Karlovarského kraje. Na celkovém počtu zaměstnaných v průmyslových podnicích České republiky se kraj podílel 6,7 %. Počtem podniků i počtem zaměstnanců se v mezikrajovém srovnání řadil Ústecký kraj na pomyslnou šestou nejvyšší příčku. Nejvíce podniků mělo své sídlo v kraji Jihomoravském (259) a zaměstnávaly čtvrtý nejvyšší počet zaměstnanců v republice. Druhý v pořadí, co do počtu podniků, byl Moravskoslezský kraj (243). Velké průmyslové podniky v tomto kraji zaměstnávaly ve srovnání s ostatními kraji nejvyšší počet pracovníků. Třetí nejvyšší počet podniků (242) s třetím nejvyšším počtem zaměstnanců v republice sídlil v Hl. m. Praze.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců podle krajů v roce 2015

Průměrná hrubá měsíční mzda ve velkých průmyslových podnicích Ústeckého kraje dosáhla v roce 2015 výše 28 931 Kč a proti roku 2014 se zvýšila o 2,8 %. Úroveň mezd v průmyslu v kraji byla pátá nejvyšší v České republice. Proti republikovému průměru byla mzda v Ústeckém kraji o 34 Kč vyšší, proti kraji s nejvyšší vyplácenou mzdou v průmyslu (Hl. město Praha) však zaostávala téměř o 6 tis. Kč, tj. o 17 %.

Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů v roce 2015

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy dosáhly za rok 2015 v Ústeckém kraji téměř 320 mld. Kč a svým objemem byly čtvrté nejvyšší v porovnání s ostatními kraji. Na celorepublikových tržbách se podílely 9,3 %. V porovnání s předchozím rokem se tržby v kraji snížily o 12,8 %. K poklesu došlo pouze ve 3 krajích, z toho v Ústeckém kraji byl nejvyšší. V ostatních krajích tržby meziročně vzrostly, nejvyšší, zhruba 12%, nárůst zaznamenaly v Olomouckém a Jihočeském kraji.

  Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy podle krajů v roce 2015

Produktivita práce, měřená z objemu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy na zaměstnance, dosáhla v Ústeckém kraji hodnoty 5 717 tis. Kč, a přestože zaznamenala meziroční pokles o pětinu, byla druhá nejvyšší v porovnání s ostatními kraji. Průměr ČR pak překročila o 1,6 mil. Kč, o 40 %. V porovnání s rokem 2014 se produktivita práce v absolutní hodnotě v kraji snížila o 1,4 mil. Kč na zaměstnance. Pokles v kraji byl nejvyšší mezi 7 kraji s poklesem produktivity práce.

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy na zaměstnance podle krajů v roce 2015