Průmysl v Ústeckém kraji v roce 2014

 

V roce 2014 meziročně vzrostly v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci v Ústeckém kraji všechny základní ukazatelé - tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy, průměrná měsíční mzda i počet zaměstnanců.

V roce 2014 sídlilo v Ústeckém kraji celkem 159 velkých průmyslových podniků (se 100 a více zaměstnanci), ve kterých pracovalo celkem 50 435 zaměstnanců, proti roku 2013 došlo k nárůstu počtu pracovníků, a to o 896 (o 1,8 %). Meziročně vzrostl počet pracovníků téměř ve všech krajích republiky, s výjimkou Karlovarského a Moravskoslezského kraje. Navýšení v Ústeckém kraji bylo čtvrté nejnižší mezi kraji. Na celkovém počtu zaměstnaných v průmyslových podnicích České republiky se kraj podílel 6,4 %. Počtem podniků se v mezikrajovém srovnání řadil Ústecký kraj na pomyslnou sedmou příčku a počtem zaměstnanců na šestou příčku. Nejvíce podniků mělo své sídlo v kraji Jihomoravském (249) a zaměstnávaly čtvrtý nejvyšší počet zaměstnanců v republice. Druhý nejvyšší počet podniků sídlil v Hl. m. Praze (240). Pražské podniky zaměstnávaly třetí nejvyšší počet zaměstnanců v republice. Dalším v pořadí, co do počtu podniků, byl Moravskoslezský kraj (227). Velké průmyslové podniky v tomto kraji zaměstnávaly ve srovnání s ostatními kraji nejvyšší počet pracovníků.

 

Graf: Průměrný evidenční počet zaměstnanců podle krajů v roce 2014

 

Průměrná hrubá měsíční mzda ve velkých průmyslových podnicích Ústeckého kraje dosáhla v roce 2014 výše 28 205 Kč a proti roku 2013 se zvýšila o 551 Kč (o 2 %). Úroveň mezd v průmyslu byla čtvrtá nejvyšší (proti páté nejvyšší v roce 2012 a třetí nejvyšší v roce 2013) v České republice. Proti republikovému průměru byla mzda v Ústeckém kraji o 12 Kč vyšší, proti kraji s nejvyšší vyplácenou mzdou v průmyslu (Hl. město Praha) však zaostávala o 6,8 tis. Kč, tj. o více než 19 %.

 

Graf: Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů v roce 2014

 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy dosáhly za rok 2014 v Ústeckém kraji více než 360 mld. Kč a svým objemem byly třetí nejvyšší v porovnání s ostatními kraji. Na celorepublikových tržbách se podílely 11 %. V porovnání s předchozím rokem se tržby v kraji zvýšily o téměř 29 mld. Kč (o 8,7 %). Nárůst byl zaznamenán ve všech krajích republiky, tempo růstu v Ústeckém kraji bylo deváté nejvyšší. Nejvyšší, téměř dvacetiprocentní nárůst zaznamenaly ve Středočeském kraji (o 19,6 %).

 

Graf: Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy podle krajů v roce 2014

 

Produktivita práce, měřená z objemu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy na zaměstnance, dosáhla v Ústeckém kraji hodnoty 7 146 tis. Kč a byla absolutně nejvyšší v porovnání s ostatními kraji. Průměr ČR pak překročila o 2,9 mil. Kč, o více než 70 %. V porovnání s rokem 2013 se produktivita práce v kraji zvýšila o 455 tis. Kč (o 6,8 %), meziroční nárůst byl pátý nejnižší ze 13 krajů, kde ke zvýšení došlo. Hl. m. Praha byla jediným krajem s nižší meziroční produktivitou práce.

 

Graf: Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy na zaměstnance podle krajů v roce 2014