Průměrná mzda a počet zaměstnanců v Ústeckém kraji ve 4. čtvrtletí 2013

 


Průměrná hrubá mzda na přepočtené počty zaměstnanců vzrostla ve 4. čtvrtletí 2013 v Ústeckém kraji proti stejnému období předchozího roku o 0,6 %, reálně se však snížila o 0,5 %. Meziroční pokles počtu zaměstnanců v kraji o 2,4 % byl společně s Moravskoslezským krajem nejvyšší v republice.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda dosáhla v Ústeckém kraji ve 4. čtvrtletí roku 2013 v přepočtu na&nbspplně zaměstnané osoby částky 24 159 Kč, v porovnání se stejným obdobím roku 2012 se zvýšila o 0,6 % (o&nbsp148&nbspKč). K růstu nominální mzdy došlo pouze ve třech krajích republiky – v Karlovarském, Ústeckém a&nbspLibereckém. Průměrná nominální mzda za celou republiku zaznamenala pokles o 1,8 %. Celkově byla průměrná mzda v Ústeckém kraji o 2 478 Kč (o 9,3 %) nižší než republiková mzda. Za Hlavním městem Prahou, krajem s&nbspnejvyšší mzdou, zaostává průměrná mzda zaměstnanců Ústeckého kraje o 10 277 Kč, tj. o 29,8 %.

Vlivem růstu spotřebitelských cen o 1,1 % ve 4. čtvrtletí loňského roku poklesla reálná mzda za celou Českou republiku o 2,9 % a k poklesu došlo ve všech krajích republiky. Reálná kupní síla obyvatel Ústeckého kraje se&nbspza&nbspuplynulé 4. čtvrtletí snížila o 0,5 %. Pozitivní je, že pokles reálné mzdy v Ústeckém kraji byl v mezikrajovém srovnání nejnižší. Nejvíce se reálná kupní síla snížila v Hlavním městě Praze.


Průměrná měsíční mzda podle krajů ve 4. čtvrtletí 2013 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

V oblasti zaměstnanosti došlo ve 4. čtvrtletí roku 2013 v Ústeckém kraji, stejně jako ve všech krajích republiky, ke&nbspsnížení počtu zaměstnanců. V Ústeckém kraji bylo v období října až prosince zaměstnáno celkem 235 tis. osob (přepočteno na plně zaměstnané), proti stejnému období loňského roku to představovalo pokles o 5,8 tis. osob, tj. 2,4 %. Snížení v Ústeckém kraji, stejně jako v Moravskoslezském kraji, bylo v porovnání s ostatními kraji nejvyšší. Z&nbsphlediska počtu zaměstnanců se Ústecký kraj řadí na 5. nejvyšší příčku mezi kraji a na celkovém počtu zaměstnanců České republiky se podílí 6,3 %.


Meziroční pokles zaměstnanců podle krajů ve 4. čtvrtletí 2013
(osoby přepočtené na plně zaměstnané)


I přesto, že za celý rok 2013 vzrostla průměrná nominální mzda v kraji o 0,9 %, došlo vzhledem k růstu spotřebitelských cen v roce 2013 o 1,4 % k poklesu reálné mzdy o 0,5 %. Pokles zaměstnanosti byl mezi kraji výrazně nejvyšší.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtený počet zaměstnanců dosáhla v 1. až 4. čtvrtletí loňského roku v Ústeckém kraji 22 762 Kč, což představuje meziroční nárůst o 212 Kč, tj. o 0,9 %. Subjekty s pracovištěm na území kraje zaměstnávaly v přepočtu na plně zaměstnané celkem 234,5 tis. osob. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku to znamenalo pokles o 7,7 tis. osob, tj. o 3,2 %.

Meziroční růst (pokles) mezd a zaměstnanců podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2013
(osoby přepočtené na plně zaměstnané)Následující graf ukazuje vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v přepočtu na plně zaměstnané osoby v Ústeckém kraji od roku 2006.

Průměrná měsíční mzda v Ústeckém kraji v jednotlivých čtvrtletích v letech 2006 až 2013

(podle místa pracoviště)

Poznámka:
Do roku 2011 byla průměrná mzda zjišťována podnikovou metodou, vykazující jednotka byla zařazena do kraje, v
 němž sídlí jeho ústředí. Nyní je územní třídění provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců, tzv. pracovištní metodou, která poskytuje pravdivější regionální pohled na trh práce. Údaje jsou zpětně přepočteny podle pracovištní metody.Více informací naleznete v Rychlých informacích


  • Mzda_4.Q.2013_ULK.pdf
  • Mzdy 4.Q.2013.xlsx
  • Mzdy 1.až 4.Q.2013.xlsx