Průměrná mzda a počet zaměstnanců v Ústeckém kraji ve 4. čtvrtletí 2021

 

V posledním čtvrtletí 2021 vzrostla v Ústeckém kraji průměrná hrubá mzda na přepočtené počty zaměstnanců proti stejnému období předchozího roku o 3,2 %. Reálně se mzda v kraji snížila o 2,7 %. Počet zaměstnanců v kraji poklesl o 0,2 %.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda dosáhla v Ústeckém kraji ve 4. čtvrtletí roku 2021 v přepočtu na plně zaměstnané osoby částky 37 697 Kč, v porovnání se stejným obdobím roku 2020 se zvýšila o 3,2 % (o 1 166 Kč). K růstu nominální mzdy došlo ve všech krajích republiky, nejvyšší nárůst byl ve Zlínském kraji (+ 6,2 %). Ústecký kraj se zařadil na čtvrté nejnižší místo. Nejpomaleji rostla mzda v Plzeňském a Libereckém kraji  (+ 2,4 resp. 2,8 %) a rovněž v Olomouckém kraji (+ 3,0 %). Dlouhodobě nejvyšší platy jsou v hlavním městě Praze. Průměrná mzda zaměstnanců Ústeckého kraje zaostávala za pražskými zaměstnanci o více než pětinu (o 10 433 Kč, tj. o 21,7 %). Tempo růstu nominální mzdy v Ústeckém kraji bylo proti průměru republiky nižší o 0,8 p. b. Republiková průměrná mzda byla proti mzdě Ústeckého kraje vyšší o 2 438 Kč (o 6,1 %).

Spotřebitelské ceny[1] ve 4. čtvrtletí loňského roku vzrostly o 6,1 %, reálně se tak mzdy za celou Českou republiku snížily o 2,0 %. Pokles zaznamenali ve většině krajů s výjimkou Zlínského kraje, kde se reálná mzda zvýšila o 0,1 p. b. Reálná kupní síla obyvatel Ústeckého kraje za uplynulé 4. čtvrtletí poklesla o 2,7 %. V porovnání s ostatními 13 kraji s propadem byl procentní pokles reálné mzdy čtvrtý nejvyšší.

 

Průměrná měsíční mzda podle krajů ve 4. čtvrtletí 2021 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

 

V Ústeckém kraji ve 4. čtvrtletí loňského roku meziročně poklesl počet zaměstnanců v přepočtu na plně zaměstnané o 0,2 %, tj. o 0,4 tisíc osob. Subjekty s pracovištěm na území Ústeckého kraje zaměstnávaly v období října až prosince 2021 celkem 242,8 tis. osob (přepočteno na plně zaměstnané). Procentní pokles v Ústeckém kraji byl mezi třemi kraji s poklesem nejnižší po Královéhradeckém a Moravskoslezském kraji. V ostatních 11 krajích se počet zaměstnanců meziročně zvýšil. Nejvyšší relativní růst zaznamenali v Praze. Z hlediska počtu zaměstnanců se Ústecký kraj dlouhodobě řadí na 5. nejvyšší příčku mezi kraji a na celkovém počtu zaměstnanců České republiky se ve 4. čtvrtletí 2021 podílel 6,0 %.

 

Meziroční růst/pokles počtu zaměstnanců podle krajů ve 4. čtvrtletí 2021  (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Za celý rok 2021 došlo v Ústeckém kraji k růstu průměrné nominální mzdy v kraji o 6,5 %, reálně se kupní síla obyvatel kraje, vzhledem k růstu spotřebitelských cen o 3,8 % za uvedené období, zvýšila o 2,6 %. V našem kraji, stejně jako v polovině krajů, meziročně poklesla zaměstnanost.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtený počet zaměstnanců dosáhla v 1. až 4. čtvrtletí loňského roku v Ústeckém kraji 35 655 Kč, což představuje meziročně nárůst o 2 187 Kč, tj. o zmíněných 6,5 %, v porovnání s ostatními kraji byl mzdový přírůstek šestý nejvyšší. Procentní růst průměrné mzdy v Ústeckém kraji byl o 0,4 p. b. vyšší než za celou ČR. V přepočtu na plně zaměstnané bylo v Ústeckém kraji zaměstnáno celkem 241,9 tis. osob. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku to bylo o 1,7 tis. osob, tj. o 0,7 % méně. V mezikrajovém srovnání byl relativní pokles zaměstnanců v Ústeckém kraji třetí nejvyšší ze 7 krajů s meziročním snížením. Nejvyšší nárůst zaznamenali ve Středočeském kraji a hl. městě Praze (shodně + 1,0 %). Počty zaměstnanců stagnovaly v Pardubickém kraji.

 

Meziroční růst/pokles mezd a zaměstnanců podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2021 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

 

Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v přepočtu na plně zaměstnané osoby v Ústeckém kraji od roku 2011 ukazuje následující graf.

 

Průměrná měsíční mzda v Ústeckém kraji v jednotlivých čtvrtletích v letech 2011 až 2021  (podle místa pracoviště přepočtené na plně zaměstnané osoby)

[1] Jedná se o index spotřebitelských cen za celou ČR.

 

Kontakt:

Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail: ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027

  • Více informací naleznete v
  • Rychlých informacích Odkaz [nové okno]
  • Průměrná mzda a počet zaměstnanců v ústeckém kraji ve 4. čtvrtletí 2021 (aktualita v pdf)
  • Mzdy 4_Q_2021.xlsx
  • Mzdy 1_4_Q_2021.xlsx
  • Stručná informace - Mzdy 4. čtvrtletí 2021