Průměrná mzda a počet zaměstnanců v Ústeckém kraji ve 4. čtvrtletí 2016

 

 


Proti stejnému období předchozího roku vzrostla ve 4. čtvrtletí 2016 v Ústeckém kraji průměrná hrubá mzda na přepočtené počty zaměstnanců o 5,1 %. Reálně se mzda v kraji zvýšila o 3,7 %. Počet zaměstnanců meziročně vzrostl o 0,7 %.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda dosáhla v Ústeckém kraji ve 4. čtvrtletí roku 2016 v přepočtu na plně zaměstnané osoby částky 26 858 Kč, v porovnání se stejným obdobím roku 2015 se zvýšila o 5,1 % (o 1 294 Kč). K růstu nominální mzdy došlo ve všech krajích republiky, nejvyšší byl v Ústeckém kraji, pětiprocentní zvýšení bylo v Kraji Vysočina a v Pardubickém kraji. Tempo růstu nominální mzdy v Ústeckém kraji bylo proti průměru republiky vyšší o 0,9 p.b. Republiková průměrná mzda byla proti mzdě Ústeckého kraje vyšší o 2 462 Kč (o 8,4 %). Průměrná mzda zaměstnanců Ústeckého kraje zaostávala za mzdou v Hlavním městě Praze, kde jsou mzdy dlouhodobě nejvyšší, o 9 726 Kč, tj. o 26,6 %. Zvýšení průměrné mzdy v korunách bylo v kraji druhé nejvyšší za Středočeským krajem (1 378 Kč). Naproti tomu nejnižší nárůst (o 600 Kč) zaznamenali v Moravskoslezském kraji.

Spotřebitelské ceny ve 4. čtvrtletí letošního roku vzrostly o 1,4 %, mzda se tak reálně zvýšila jak za celou Českou republiku (o 2,8 %), tak ve všech krajích. Reálná kupní síla obyvatel Ústeckého kraje se za uplynulé 4. čtvrtletí zvýšila o 3,7 %. V porovnání s ostatními kraji byl procentní nárůst reálné mzdy v kraji nejvyšší.

Průměrná měsíční mzda podle krajů ve 4. čtvrtletí 2016

V oblasti zaměstnanosti došlo ve 4. čtvrtletí loňského roku v Ústeckém kraji, stejně jako ve všech krajích republiky, k nárůstu počtu zaměstnanců. Subjekty s pracovištěm na území kraje zaměstnávaly v období října až prosince celkem 242,2 tis. osob (přepočteno na plně zaměstnané), proti stejnému období loňského roku to představovalo nárůst o 1,6 tis. osob, tj. 0,7 %. Z hlediska počtu zaměstnanců se Ústecký kraj dlouhodobě řadí na 5. nejvyšší příčku mezi kraji a na celkovém počtu zaměstnanců České republiky se ve 4. čtvrtletí 2016 podílel 6,1 %. Procentní nárůst v Ústeckém kraji zaujímal spolu s Moravskoslezským krajem středovou pozici mezi kraji.

Meziroční růst (pokles) zaměstnanců podle krajů ve 4. čtvrtletí 2016

Za celý rok 2016 došlo k růstu průměrné nominální mzdy v kraji o 4,8 % a vlivem růstu spotřebitelských cen za uvedené období (o 0,7 %) se reálná kupní síla obyvatel kraje zvýšila o 4,1 %. V Ústeckém kraji, stejně jako v ostatních krajích, vzrostla meziročně rovněž zaměstnanost.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtený počet zaměstnanců dosáhla v 1. až 4. čtvrtletí loňského roku v Ústeckém kraji 25 148 Kč, což představuje meziročně nárůst o 1 152 Kč, tj. o 4,8 %. Oproti zvýšení průměrné mzdy v ČR byl nárůst v kraji vyšší o 0,6 p.b. V porovnání s ostatními kraji bylo meziroční zvýšení v Ústeckém kraji spolu s Královéhradeckým krajem druhé nejvyšší po Kraji Vysočina. V přepočtu na plně zaměstnané bylo v Ústeckém kraji zaměstnáno celkem 240,7 tis. osob. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku to znamenalo nárůst o 2,2 tis. osob, tj. o 0,9 %.

 

Meziroční růst (pokles) mezd a zaměstnanců podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2016

 

 

Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v přepočtu na plně zaměstnané osoby od roku 2007 v Ústeckém kraji zachycuje následující graf.

 

 

 

Průměrná měsíční mzda v Ústeckém kraji v jednotlivých čtvrtletích v letech 2007 až 2016

Poznámka:
Do roku 2011 byla průměrná mzda zjišťována podnikovou metodou, vykazující jednotka byla zařazena do kraje, v němž sídlí jeho ústředí. Nyní je územní třídění provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců, tzv. pracovištní metodou, která poskytuje pravdivější regionální pohled na trh práce. Všechny údaje jsou zpětně přepočteny podle nové metody.