Průměrná mzda a počet zaměstnanců v Ústeckém kraji ve 3. čtvrtletí 2018

 

Proti stejnému období předchozího roku vzrostla ve 3. čtvrtletí 2018 v Ústeckém kraji průměrná hrubá mzda na přepočtené počty zaměstnanců o 8,9 %. Reálně se mzda v kraji zvýšila o 6,3 %. Počet zaměstnanců meziročně vzrostl o 0,3 %.

 

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda dosáhla v Ústeckém kraji ve 3. čtvrtletí roku 2018 v přepočtu na plně zaměstnané osoby částky 29 220 Kč, v porovnání se stejným obdobím roku 2017 se zvýšila o 8,9 % (o 2 388 Kč). K růstu nominální mzdy došlo ve všech krajích republiky, nejvyšší nárůst byl v Jihočeském, Královéhradeckém a Olomouckém kraji (ve všech o více než 9 %). Osmi a víceprocentní hranici překročilo ještě dalších 8 krajů, z nich Ústecký kraj nejvíce. Tempo růstu nominální mzdy v Ústeckém kraji bylo proti průměru republiky vyšší o 0,4 p. b. Republiková průměrná mzda byla proti mzdě Ústeckého kraje vyšší o 2 296 Kč (o 7,3 %). Za mzdou v hlavním městě, kde jsou mzdy dlouhodobě nejvyšší, zaostávala průměrná mzda zaměstnanců Ústeckého kraje o 10 078 Kč, tj. o 25,6 %. Zvýšení průměrné mzdy v korunách bylo v kraji páté nejvyšší po Praze, Středočeském, Jihočeském a Královéhradeckém kraji. Nejméně vzrostly mzdy v Plzeňském kraji (o 2 033 Kč).

Růst spotřebitelských cen[1] ve 3. čtvrtletí letošního roku o 2,4 % vedl k výraznějšímu rozdílu mezi nominální a reálnou mzdou. Meziročně se reálné mzdy za celou Českou republiku zvýšily o 6,0 %, nárůst zaznamenali ve všech krajích. Reálná kupní síla obyvatel Ústeckého kraje se za uplynulé 3. čtvrtletí zvýšila o 6,3 %. V porovnání s ostatními kraji byl procentní nárůst reálné mzdy čtvrtý nejvyšší.

Průměrná měsíční mzda podle krajů ve 3. čtvrtletí 2018 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Ve 3. čtvrtletí letošního roku došlo v oblasti zaměstnanosti v Ústeckém kraji, stejně jako ve většině krajů republiky, k nárůstu počtu zaměstnanců. K úbytku počtu zaměstnanců došlo pouze v jediném, Karlovarském kraji, a to o 0,4 %. Subjekty s pracovištěm na území Ústeckého kraje zaměstnávaly v období července až září celkem 248,6 tis. osob (přepočteno na plně zaměstnané), proti stejnému období loňského roku to představovalo nárůst o 0,9 tis. osob, tj. 0,3 %. Procentní zvýšení v Ústeckém kraji bylo mezi kraji s růstem zaměstnanců spolu s Plzeňským krajem třetí nejnižší. Nejvyšší nárůst zaznamenali v hlavním městě Praze. Naproti tomu nejméně vzrostl počet zaměstnanců v Jihočeském kraji a v Kraji Vysočina. Z hlediska počtu zaměstnanců se Ústecký kraj dlouhodobě řadí na 5. nejvyšší příčku mezi kraji a na celkovém počtu zaměstnanců České republiky se ve 3. čtvrtletí 2018 podílel 6,1 %.

Meziroční růst zaměstnanců podle krajů ve 3. čtvrtletí 2018  (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Za tři čtvrtletí roku 2018 došlo k růstu průměrné nominální mzdy v kraji o 9,1 %, reálně se kupní síla obyvatel kraje, vzhledem k  růstu spotřebitelských cen za uvedené období o 2,2 %, zvýšila o 6,8 %. V Ústeckém kraji, stejně jako ve všech ostatních krajích, vzrostla meziročně i zaměstnanost.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtený počet zaměstnanců dosáhla v 1. až 3. čtvrtletí letošního roku v Ústeckém kraji 28 805 Kč, což představuje meziročně nárůst o 2 392 Kč, tj. o zmíněných 9,1 %. Oproti zvýšení průměrné mzdy v ČR byl nárůst v kraji vyšší o 0,5 p. b. V přepočtu na plně zaměstnané bylo v Ústeckém kraji zaměstnáno celkem 248,5 tis. osob. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku to bylo o 3 tis. osob, tj. o 1,2 % více.

 

Meziroční růst mezd a zaměstnanců podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2018 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

 

Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v přepočtu na plně zaměstnané osoby v Ústeckém kraji od roku 2009 ukazuje následující graf.

 Průměrná měsíční mzda v Ústeckém kraji v jednotlivých čtvrtletích v letech 2009 až 2018  (podle místa pracoviště přepočtené na plně zaměstnané osoby)

Poznámka:
Do roku 2011 byla průměrná mzda zjišťována podnikovou metodou, vykazující jednotka byla zařazena do kraje, v němž sídlí jeho ústředí. Nyní je územní třídění provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců, tzv. pracovištní metodou, která poskytuje pravdivější regionální pohled na trh práce. Všechny údaje jsou zpětně přepočteny podle nové metody.


[1] Jedná se o index spotřebitelských cen za celou ČR.

 

Kontakt:

Ing. Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027

  • Více informací naleznete v
  • Rychlých informacích Odkaz [nové okno]
  • Mzdy 3.Q.2018.xlsx
  • Mzdy 1.až 3.Q.2018.xlsx
  • Stručná informace - Mzdy 3. čtvrtletí 2018