Průměrná mzda a počet zaměstnanců v Ústeckém kraji ve 3. čtvrtletí 2017

 

 


Proti stejnému období předchozího roku vzrostla ve 3. čtvrtletí 2017 v Ústeckém kraji průměrná hrubá mzda na přepočtené počty zaměstnanců o 7,6 %. Reálně se mzda v kraji zvýšila o 5,0 %. Počet zaměstnanců meziročně vzrostl o 1,7 %.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda dosáhla v Ústeckém kraji ve 3. čtvrtletí roku 2017 v přepočtu na plně zaměstnané osoby částky 26 828 Kč, v porovnání se stejným obdobím roku 2016 se zvýšila o 7,6 % (o 1 895 Kč). K růstu nominální mzdy došlo ve všech krajích republiky, nejvyšší nárůst byl v Karlovarském kraji. Sedmi a víceprocentní hranici překročilo ještě dalších 9 krajů, mezi nimi i Ústecký kraj. Tempo růstu nominální mzdy v Ústeckém kraji bylo proti průměru republiky vyšší o 0,8 p.b. Republiková průměrná mzda byla proti mzdě Ústeckého kraje vyšší o 2 222 Kč (o 7,6 %). Za mzdou v Hlavním městě Praze, kde jsou mzdy dlouhodobě nejvyšší, zaostávala průměrná mzda zaměstnanců Ústeckého kraje o 9 484 Kč, tj. o 26,1 %. Zvýšení průměrné mzdy v korunách bylo v kraji páté nejvyšší po Středočeském, Plzeňském, Karlovarském a Libereckém kraji. Nejméně vzrostly mzdy v Moravskoslezském kraji, v Hl. m. Praze a v Jihočeském kraji (ve všech o méně než 1 700 Kč).

Růst spotřebitelských cen[1] ve 3. čtvrtletí letošního roku o 2,5 % vedl k výraznějšímu rozdílu mezi nominální a reálnou mzdou. Meziročně se reálné mzdy za celou Českou republiku zvýšily o 4,2 %, nárůst zaznamenali ve všech krajích. Reálná kupní síla obyvatel Ústeckého kraje se za uplynulé 3. čtvrtletí zvýšila o 5,0 %. V porovnání s ostatními kraji byl procentní nárůst reálné mzdy spolu s Libereckým krajem třetí nejvyšší.

Ve 3. čtvrtletí letošního roku došlo v oblasti zaměstnanosti v Ústeckém kraji, stejně jako ve všech krajích republiky, k nárůstu počtu zaměstnanců. Subjekty s pracovištěm na území kraje zaměstnávaly v období července až září celkem 247,2 tis. osob (přepočteno na plně zaměstnané), proti stejnému období loňského roku to představovalo nárůst o 4,2 tis. osob, tj. 1,7 %. Procentní zvýšení v Ústeckém kraji bylo mezi kraji šesté nejvyšší. Nejvyšší nárůst zaznamenali v Hl. m. Praze a ve Středočeském kraji. Naproti tomu nejméně vzrostl počet zaměstnanců v Plzeňském kraji. Z hlediska počtu zaměstnanců se Ústecký kraj dlouhodobě řadí na 5. nejvyšší příčku mezi kraji a na celkovém počtu zaměstnanců České republiky se ve 3. čtvrtletí 2017 podílel 6,2 %.

Za tři čtvrtletí roku 2017 došlo k růstu průměrné nominální mzdy v kraji o 7,3 %, reálně se kupní síla obyvatel kraje, vzhledem k  růstu spotřebitelských cen za uvedené období o 2,4 %, zvýšila o 4,8 %. V Ústeckém kraji, stejně jako ve většině ostatních krajů, vzrostla meziročně i zaměstnanost. Výjimkou byl Plzeňský kraj, kde počet zaměstnanců stagnoval.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtený počet zaměstnanců dosáhla v 1. až 3. čtvrtletí letošního roku v Ústeckém kraji 26 391 Kč, což představuje meziročně nárůst o 1 787 Kč, tj. o zmíněných 7,3 %. Oproti zvýšení průměrné mzdy v ČR byl nárůst v kraji vyšší o 0,7 p.b. V přepočtu na plně zaměstnané bylo v Ústeckém kraji zaměstnáno celkem 245,1 tis. osob. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku to bylo o 3,2 tis. osob, tj. o 1,3 % více.

 

 

 

Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v přepočtu na plně zaměstnané osoby v Ústeckém kraji od roku 2008 ukazuje následující graf.

 

 

 

Poznámka:
Do roku 2011 byla průměrná mzda zjišťována podnikovou metodou, vykazující jednotka byla zařazena do kraje, v němž sídlí jeho ústředí. Nyní je územní třídění provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců, tzv. pracovištní metodou, která poskytuje pravdivější regionální pohled na trh práce. Všechny údaje jsou zpětně přepočteny podle nové metody.

 

[1] Jedná se o index spotřebitelských cen za celou ČR.