Průměrná mzda a počet zaměstnanců v Ústeckém kraji ve 2. čtvrtletí 2020

 

Proti stejnému období předchozího roku vzrostla ve 2. čtvrtletí 2020 v Ústeckém kraji průměrná hrubá mzda na přepočtené počty zaměstnanců o 2,4 %, reálně se snížila o 0,7 %. V důsledku koronavirových opatření plošně poklesl počet zaměstnanců, v Ústeckém kraji o 3,9 %.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda v Ústeckém kraji činila ve 2. čtvrtletí roku 2020 v přepočtu na plně zaměstnané osoby 31 922 Kč, v porovnání se stejným obdobím roku 2019 se zvýšila o 2,4 % (o 735 Kč), navýšení v procentech bylo nejvyšší ze šesti krajů, kde k růstu došlo. Proti průměru republiky bylo tempo růstu mzdy v Ústeckém kraji vyšší o 1,9 p. b. Republiková průměrná mzda byla proti mzdě Ústeckého kraje vyšší o 2 349 Kč (o 6,9 %). Za mzdou v hlavním městě Praze, která je dlouhodobě nejvyšší, zaostávala průměrná mzda zaměstnanců Ústeckého kraje o 10 513 Kč, tj. o 24,8 %.

Navýšení spotřebitelských cen[1] ve 2. čtvrtletí letošního roku na hodnotu 3,1 %, vedlo k reálnému snížení mzdy jak v celé České republice (o 2,5 %), tak ve všech krajích. Reálná kupní síla obyvatel Ústeckého kraje se za uplynulé 2. čtvrtletí snížila o 0,7 %. Pokles reálné mzdy v relativním vyjádření byl v Ústeckém kraji mezi kraji nejnižší. Nejvýrazněji poklesla reálná mzda v Libereckém kraji.

V oblasti zaměstnanosti došlo ve 2. čtvrtletí letošního roku v důsledku koronavirových opatření k poklesu počtu zaměstnanců, jak v Ústeckém kraji, tak i ve všech ostatních krajích. Subjekty s pracovištěm na území kraje zaměstnávaly v období dubna až června celkem 242,2 tis. osob (přepočteno na plně zaměstnané), proti stejnému období loňského roku to představovalo pokles o 9,8 tis. osob, tj. o 3,9 %. V mezikrajovém srovnání byl absolutní pokles v kraji pátý nejvyšší, v procentech čtvrtý nejvyšší. K nejvýraznějšímu meziročnímu poklesu počtu zaměstnanců v procentech došlo v Karlovarském, Moravskoslezském a Libereckém kraji, nejnižší pokles zaznamenali v Praze. Z hlediska počtu zaměstnanců se Ústecký kraj dlouhodobě řadí na 5. nejvyšší příčku mezi kraji a na celkovém počtu zaměstnanců České republiky se ve 2. čtvrtletí letošního roku podílel 6,1 %.

Meziroční pokles zaměstnanců podle krajů ve 2. čtvrtletí 2020  (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Za první pololetí roku 2020 došlo k růstu průměrné nominální mzdy v kraji o 4,1 %. Spotřebitelské ceny se za uvedené období zvýšily o 3,4 %, reálná kupní síla obyvatel kraje se zvýšila o 0,7 %. Ve většině krajů s výjimkou Prahy, kde počet zaměstnanců spíše stagnoval, meziročně poklesla zaměstnanost.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtený počet zaměstnanců dosáhla v 1. až 2. čtvrtletí letošního roku v Ústeckém kraji 31 731 Kč, což představuje meziročně nárůst o 1 238 Kč. V kraji bylo zaměstnáno v přepočtu na plně zaměstnané celkem 243,9 tis. osob. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku to znamenalo pokles o 7,4 tis. osob., tj. o 3,0 %.

 

Meziroční růst/pokles mezd a zaměstnanců podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2020 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

 

Následující graf ukazuje vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v přepočtu na plně zaměstnané osoby v Ústeckém kraji za posledních deset let.

 

Průměrná měsíční mzda v Ústeckém kraji v jednotlivých čtvrtletích v letech 2011 až 2020  (podle místa pracoviště přepočtené na plně zaměstnané osoby)

Poznámka:
Do roku 2011 byla průměrná mzda zjišťována podnikovou metodou, vykazující jednotka byla zařazena do kraje, v němž sídlí jeho ústředí. Nyní je územní třídění provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců, tzv. pracovištní metodou, která poskytuje pravdivější regionální pohled na trh práce. Údaje jsou zpětně přepočteny podle touto metodou.

[1] Jedná se o index spotřebitelských cen za celou ČR.

 

 

Kontakt:

Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027

  • Více informací naleznete v
  • Rychlých informacích Odkaz [nové okno]
  • Průměrná mzda a počet zaměstnanců v Ústeckém kraji ve 2. čtvrtletí 2020 (aktualita v pdf)
  • Mzdy_tab_1.xlsx
  • Mzdy_tab_2.xlsx
  • Stručná informace - Průměrná mzda a počet zaměstnanců v Ústeckém kraji v 1. pololetí 2020