Průměrná mzda a počet zaměstnanců v Ústeckém kraji ve 2. čtvrtletí 2019

 

 


Proti stejnému období předchozího roku vzrostla ve 2. čtvrtletí 2019 v Ústeckém kraji průměrná hrubá mzda na přepočtené počty zaměstnanců o 7,3 %, reálně se zvýšila o 4,4 %. Počet zaměstnanců v kraji mírně poklesl.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda v Ústeckém kraji činila ve 2. čtvrtletí roku 2019 v přepočtu na plně zaměstnané osoby 31 220 Kč, v porovnání se stejným obdobím roku 2018 se zvýšila o 7,3 % (o 2 133 Kč). K růstu nominální mzdy došlo ve všech krajích republiky. Tempo růstu mzdy v Ústeckém kraji bylo proti průměru republiky vyšší o 0,1 p. b. Republiková průměrná mzda byla proti mzdě Ústeckého kraje vyšší o 2 885 Kč (o 8,5 %). Průměrná mzda zaměstnanců Ústeckého kraje zaostávala za mzdou v hlavním městě Praze, kde jsou mzdy dlouhodobě nejvyšší, o 11 077 Kč, tj. o 26,2 %.

Navýšení spotřebitelských cen[1] ve 2. čtvrtletí letošního roku na hodnotu 2,8 %, vedlo k reálnému zvýšení mzdy jak v celé České republice (o 4,3 %), tak ve všech krajích. Reálná kupní síla obyvatel Ústeckého kraje se za uplynulé 2. čtvrtletí zvýšila o 4,4 %. Růst reálné mzdy v relativním vyjádření byl v Ústeckém kraji sedmý nejvyšší. Nejrychleji rostla reálná mzda (v %) v Moravskoslezském kraji. Nejnižší procentní nárůst zaznamenali v Praze.

Průměrná měsíční mzda podle krajů ve 2. čtvrtletí 2019

V oblasti zaměstnanosti došlo ve 2. čtvrtletí letošního roku v Ústeckém kraji, stejně jako v nadpoloviční většině krajů, k poklesu počtu zaměstnanců. Subjekty s pracovištěm na území kraje zaměstnávaly v období dubna až června celkem 251 tis. osob (přepočteno na plně zaměstnané), proti stejnému období loňského roku to představovalo pokles o 0,6 tis. osob, tj. o 0,2 %. K nejvyššímu meziročnímu nárůstu počtu zaměstnanců v procentech došlo v Praze, nejvyšší relativní pokles zaznamenali v Karlovarském kraji. Z hlediska počtu zaměstnanců se Ústecký kraj dlouhodobě řadí na 5. nejvyšší příčku mezi kraji a na celkovém počtu zaměstnanců České republiky se ve 2. čtvrtletí letošního roku podílel 6,1 %.

Meziroční růst zaměstnanců podle krajů ve 2. čtvrtletí 2019

Za první pololetí roku 2019 došlo k růstu průměrné nominální mzdy v kraji o 7,3 %. Spotřebitelské ceny se za uvedené období zvýšily o 2,8 %, takže reálná kupní síla obyvatel kraje se zvýšila o 4,4 %. Ve více než polovině krajů poklesl meziročně počet zaměstnanců, patřil mezi ně i Ústecký kraj.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtený počet zaměstnanců dosáhla v 1. až 2. čtvrtletí letošního roku v Ústeckém kraji 30 529 Kč, což představuje meziročně nárůst o 2 083 Kč. V kraji bylo zaměstnáno v přepočtu na plně zaměstnané celkem 250,6 tis. osob. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku to znamenalo pokles o 0,2 tis. osob., tj. o 0,1 %.

 

Meziroční růst mezd a zaměstnanců podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2019

 

Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v přepočtu na plně zaměstnané osoby v Ústeckém kraji za posledních deset let ukazuje následující graf.

 

Průměrná měsíční mzda v Ústeckém kraji v jednotlivých čtvrtletích v letech 2010 až 2019

Poznámka:
Do roku 2011 byla průměrná mzda zjišťována podnikovou metodou, vykazující jednotka byla zařazena do kraje, v němž sídlí jeho ústředí. Nyní je územní třídění provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců, tzv. pracovištní metodou, která poskytuje pravdivější regionální pohled na trh práce. Údaje jsou zpětně přepočteny podle pracovištní metody.

 

[1] Jedná se o index spotřebitelských cen za celou ČR.

 

Kontakt:

Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027

  • Více informací naleznete v
  • Rychlých informacích Odkaz [nové okno]
  • Mzdy_tab_1.xlsx
  • Mzdy_tab_2.xlsx
  • Průměrná mzda a počet zaměstnanců v Ústeckém kraji ve 2. čtvrtletí 2019 (aktualita v pdf)
  • Stručná informace - Mzdy 2. čtvrtletí 2019