Průměrná mzda a počet zaměstnanců v Ústeckém kraji v 1. čtvrtletí 2024

 

Průměrná hrubá mzda na přepočtené počty zaměstnanců vzrostla v Ústeckém kraji v 1. čtvrtletí 2024 proti stejnému období předchozího roku o 7,5 %. Po promítnutí růstu cen za celou ČR však mzda v kraji reálně vzrostla o 5,3 %. Počet zaměstnanců v kraji se meziročně snížil o 1,4 tisíce osob, tj. o 0,6 %.

V 1. čtvrtletí letošního roku dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda v Ústeckém kraji v přepočtu na plně zaměstnané osoby částky 40 737 Kč. V porovnání se stejným obdobím roku 2023 se zvýšila o 7,5 % (o 2 853 Kč). K růstu nominální mzdy došlo ve všech krajích. Za celou republiku se průměrná nominální mzda zvýšila o 7,0 %. Průměrná mzda v Ústeckém kraji byla celkově o 3 204 Kč (o 7,3 %) nižší než republiková mzda a o 15 635 Kč (o 27,7 %) nižší než mzda pracovníků v Praze, kde je mzda dlouhodobě nejvyšší.

Spotřebitelské ceny[1] se za 1. čtvrtletí letošního roku zvýšily o 2,1 %, což znamenalo reálný nárůst mzdy za celou Českou republiku o 4,8 %. Reálná kupní síla obyvatel Ústeckého kraje se za uplynulé čtvrtletí zvýšila o 5,3 %. V mezikrajovém srovnání byl pokles reálné mzdy v kraji třetí nejvyšší po Plzeňském a Středočeském kraji. Nejméně vzrostla reálná mzda v hlavním městě Praze (o 4,0 %).

Průměrná měsíční mzda podle krajů v 1. čtvrtletí 2024 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Od ledna do března 2024 bylo v Ústeckém kraji zaměstnáno celkem 238,0 tis. osob (přepočteno na plně zaměstnané), proti stejnému období loňského roku to představovalo pokles o 1,4 tis. osob, tj. o 0,6 %. Z hlediska počtu zaměstnanců se Ústecký kraj dlouhodobě řadí na pátou nejvyšší příčku mezi kraji. Na celkovém počtu zaměstnanců České republiky se v prvním čtvrtletí letošního roku kraj podílel 5,9 %.

Meziroční růst/pokles zaměstnanců podle krajů v 1. čtvrtletí 2024  (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v přepočtu na plně zaměstnané osoby v Ústeckém kraji za posledních třináct let ukazuje následující graf. Jak již bylo zmíněno výše, v letošním prvním čtvrtletí vzrostla průměrná mzda v kraji v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 7,5 %, což představuje čtvrtý nejvyšší nárůst od 1. Q. 2012 (po letech 2023, 2018 a 2019).

Průměrná měsíční mzda v Ústeckém kraji v jednotlivých čtvrtletích v letech 2012 až 2024  (podle místa pracoviště přepočtené na plně zaměstnané osoby)

Z dlouhodobějšího pohledu bylo letošní meziroční navýšení osmé nejvyšší od roku 2000. Nejvyšší meziroční růst byl v roce 2001, kdy představoval 9,8 %. Naproti tomu jediný meziroční pokles jsme zaznamenali v roce 2013 (o 0,2 %).

 

[1] Jedná se o index spotřebitelských cen za celou ČR.

 

Kontakt:

Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail: ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027

 

  • Více informací naleznete v
  • Rychlých informacích Odkaz [nové okno]
  • Průměrná mzda a počet zaměstnanců v Ústeckém kraji v 1. čtvrtletí 2024 (aktualita v pdf)
  • Mzdy_1_Q_2024.xlsx
  • Stručná informace - Průměrná mzda a počet zaměstnanců v Ústeckém kraji v 1. čtvrtletí 2024