Průměrná mzda a počet zaměstnanců v Ústeckém kraji v 1. čtvrtletí 2022

 

Průměrná hrubá mzda na přepočtené počty zaměstnanců vzrostla v Ústeckém kraji v 1. čtvrtletí 2022 proti stejnému období předchozího roku o 5,7 %. Po promítnutí růstu cen za celou ČR však mzda v kraji reálně poklesla o 4,9 %. Počet zaměstnanců v kraji se meziročně snížil o 0,8 tisíce osob, tj. o 0,3 %.

V 1. čtvrtletí letošního roku dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda v Ústeckém kraji v přepočtu na plně zaměstnané osoby částky 34 954 Kč. V porovnání se stejným obdobím roku 2021 se zvýšila o 5,7 % (o 1 896 Kč). K růstu nominální mzdy došlo ve všech krajích. Za celou republiku se průměrná nominální mzda zvýšila o 7,2 %. Průměrná mzda v Ústeckém kraji byla celkově o 2 975 Kč (o 7,8 %) nižší než republiková mzda a o 13 544 Kč (o 27,9 %) nižší než mzda pracovníků v Praze, kde je mzda dlouhodobě nejvyšší.

Spotřebitelské ceny[1] se za 1. čtvrtletí letošního roku zvýšily o 11,2 %, což znamenalo reálný pokles mzdy za celou Českou republiku o 3,6 %. Reálná kupní síla obyvatel Ústeckého kraje se za uplynulé čtvrtletí snížila o 4,9 %. V mezikrajovém srovnání byl pokles reálné mzdy v kraji nejvyšší. Nejméně – do 3,0 %, poklesla reálná mzda v Karlovarském kraji (o 2,7 %) a v hlavním městě Praze (o 2,8 %).

Průměrná měsíční mzda podle krajů v 1. čtvrtletí 2022 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Od ledna do března 2022 bylo v Ústeckém kraji zaměstnáno celkem 239,9 tis. osob (přepočteno na plně zaměstnané), proti stejnému období loňského roku to představovalo pokles o 0,8 tis. osob, tj. o 0,3 %. Počet zaměstnanců se snížil pouze v našem a Moravskoslezském kraji, ve všech ostatních krajích republiky jejich počet vzrostl. Z hlediska počtu zaměstnanců se Ústecký kraj dlouhodobě řadí na pátou nejvyšší příčku mezi kraji. Na celkovém počtu zaměstnanců České republiky se v prvním čtvrtletí letošního roku kraj podílel 6,0 %.

Meziroční růst/pokles zaměstnanců podle krajů v 1. čtvrtletí 2022  (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v přepočtu na plně zaměstnané osoby v Ústeckém kraji za posledních jedenáct let ukazuje následující graf. Jak již bylo zmíněno výše, v letošním prvním čtvrtletí vzrostla průměrná mzda v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 5,7 %, což představuje třetí nejvyšší nárůst (po letech 2018 a 2019) od 1. Q. 2012.

Průměrná měsíční mzda v Ústeckém kraji v jednotlivých čtvrtletích v letech 2012 až 2022  (podle místa pracoviště přepočtené na plně zaměstnané osoby)

 

Z dlouhodobějšího pohledu bylo letošní meziroční navýšení desáté nejvyšší od roku 2000. Nejvyšší meziroční růst byl v letech 2001 a 2018, kdy představoval více než 9 %. Naproti tomu jediný meziroční pokles jsme zaznamenali v roce 2013.

 

[1] Jedná se o index spotřebitelských cen za celou ČR.

 

Kontakt:

Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail: ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027

  • Více informací naleznete v
  • Rychlých informacích Odkaz [nové okno]
  • Průměrná mzda a počet zaměstnanců v Ústeckém kraji v 1. čtvrtletí 2022 (aktualita v pdf)
  • Mzdy_1_Q_2022.xlsx
  • Stručná informace - Mzdy 1. čtvrtletí 2022