Průměrná mzda a počet zaměstnanců v Ústeckém kraji v 1. čtvrtletí 2021

 

Průměrná hrubá mzda na přepočtené počty zaměstnanců vzrostla v Ústeckém kraji v 1. čtvrtletí 2021 proti stejnému období předchozího roku o 4,2 %. Reálně se mzda zvýšila o 2,0 %. Počet zaměstnanců v kraji meziročně poklesl o 4,8 tisíce osob, tj. o 2,0 %.

V 1. čtvrtletí letošního roku dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda v Ústeckém kraji v přepočtu na plně zaměstnané osoby částky 33 105 Kč. V porovnání se stejným obdobím roku 2020 se zvýšila o 4,2 % (o 1 348 Kč). K růstu nominální mzdy došlo ve všech krajích. Za celou republiku se průměrná nominální mzda zvýšila o 3,2 %. Průměrná mzda v Ústeckém kraji byla celkově o 2 180 Kč (o 6,2 %) nižší než republiková mzda a o 11 327 Kč (o 25,5 %) nižší než mzda pracovníků v Praze, kde je mzda dlouhodobě nejvyšší.

Spotřebitelské ceny[1] se za 1. čtvrtletí letošního roku zvýšily o 2,2 %, což znamenalo reálné zvýšení mzdy za celou Českou republiku o 1,0 %. Reálná kupní síla obyvatel Ústeckého kraje za uplynulé čtvrtletí vzrostla o 2,0 %. V mezikrajovém srovnání byl růst reálné mzdy v Ústeckém kraji druhý nejvyšší. Nejvíce se reálná mzda zvýšila v Kraji Vysočina. Naproti tomu v Plzeňském a Karlovarském kraji, v jediných dvou regionech, reálná mzda poklesla.

Průměrná měsíční mzda podle krajů v 1. čtvrtletí 2021 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Od ledna do března 2021 bylo v Ústeckém kraji zaměstnáno celkem 241,3 tis. osob (přepočteno na plně zaměstnané), proti stejnému období loňského roku to představovalo pokles o 4,8 tis. osob, tj. 2,0 %. Počet zaměstnanců poklesl ve všech krajích republiky. Meziroční snížení v Ústeckém kraji bylo třetí nejvyšší mezi kraji. Z hlediska počtu zaměstnanců se Ústecký kraj dlouhodobě řadí na pátou nejvyšší příčku mezi kraji. Na celkovém počtu zaměstnanců České republiky se v prvním čtvrtletí letošního roku kraj podílel 6,1 %.

Meziroční růst zaměstnanců podle krajů v 1. čtvrtletí 2021  (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v přepočtu na plně zaměstnané osoby za posledních deset let v Ústeckém kraji ukazuje následující graf. V letošním prvním čtvrtletí vzrostla průměrná mzda v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 4,2 %, což představuje za desetileté období čtvrtý nejnižší nárůst.

 

Průměrná měsíční mzda v Ústeckém kraji v jednotlivých čtvrtletích v letech 2012 až 2021  (podle místa pracoviště přepočtené na plně zaměstnané osoby)

Z dlouhodobějšího pohledu bylo letošní meziroční navýšení sedmé nejnižší od roku 2000. Nejvyšší meziroční růst byl v letech 2001 a 2018 a představoval více než 9 %. Naproti tomu jediný meziroční pokles jsme zaznamenali v roce 2013.

[1] Jedná se o index spotřebitelských cen za celou ČR.

 

 

Kontakt:

Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027

 

  • Více informací naleznete v
  • Rychlých informacích Odkaz [nové okno]
  • Průměrná mzda a počet zaměstnanců v Ústeckém kraji v 1. čtvrtletí 2021 (aktualita v pdf)
  • Mzdy_1_Q_2021.xlsx
  • Stručná informace - Průměrná mzda a počet zaměstnanců v Ústeckém kraji v 1. čtvrtletí 2021