Průměrná mzda a počet zaměstnanců v Ústeckém kraji v 1. čtvrtletí 2019

 

Průměrná hrubá mzda na přepočtené počty zaměstnanců vzrostla v Ústeckém kraji v 1. čtvrtletí 2019 proti stejnému období předchozího roku o 7,5 %, jednalo se o druhý nejvyšší meziroční nárůst od roku 2008. Reálně se mzda zvýšila o 4,7 %. Počet zaměstnanců v kraji meziročně poklesl o 0,4 %.

V 1. čtvrtletí roku 2019 dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda v Ústeckém kraji v přepočtu na plně zaměstnané osoby částky 29 895 Kč. V porovnání se stejným obdobím roku 2018 se zvýšila o 7,5 % (o 2 075 Kč). K růstu nominální mzdy došlo ve všech krajích republiky. Za celou republiku se průměrná nominální mzda zvýšila o 7,4 %. Průměrná mzda v Ústeckém kraji byla celkově o 2 571 Kč (o 7,9 %) nižší než republiková mzda. Dlouhodobě nejvyšší mezi kraji je mzda v hlavním městě Praze. Průměrná mzda zaměstnanců Ústeckého kraje zaostávala za mzdou pražských pracovníků o 11 555 Kč, tj. o 27,9 %.

Spotřebitelské ceny se za 1. čtvrtletí letošního roku zvýšily o 2,7 %, což znamenalo reálné zvýšení mzdy jak za celou Českou republiku (o 4,6 %), tak ve všech krajích. Reálná kupní síla obyvatel Ústeckého kraje za uplynulé čtvrtletí vzrostla o 4,7 %. V mezikrajovém srovnání byl růst reálné mzdy v Ústeckém kraji spolu s Jihočeským, Královéhradeckým a Zlínským krajem třetí nejvyšší. Nejvíce se reálná mzda zvýšila v Olomouckém a Středočeském kraji.

Průměrná měsíční mzda podle krajů v 1. čtvrtletí 2019 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Od ledna do března 2019 bylo V Ústeckém kraji zaměstnáno celkem 248,4 tis. osob (přepočteno na plně zaměstnané), proti stejnému období loňského roku to představovalo pokles o 1,1 tis. osob, tj. 0,4 %. Počet zaměstnanců poklesl ještě v dalších čtyřech krajích (Plzeňském, Karlovarském, Kraji Vysočina a Moravskoslezském). Meziroční pokles v Ústeckém kraji byl spolu s Plzeňským krajem druhý nejvyšší po Karlovarském kraji. Naproti tomu nejrychlejší růst počtu pracovníků byl v  Praze, nejméně zaměstnanců přibylo v Jihočeském kraji. Z hlediska počtu zaměstnanců se Ústecký kraj dlouhodobě řadí na pátou nejvyšší příčku mezi kraji. Na celkovém počtu zaměstnanců České republiky se v prvním čtvrtletí letošního roku kraj podílel 6,1 %.

Meziroční růst/pokles zaměstnanců podle krajů ve 1. čtvrtletí 2019  (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v přepočtu na plně zaměstnané osoby za posledních deset let v Ústeckém kraji ukazuje následující graf. V letošním prvním čtvrtletí vzrostla průměrná mzda v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 6,7 %, což představuje po roce 2018 (o 9,5 %) druhé nejvyšší meziroční navýšení od roku 2008, kdy byl nárůst 8,1 %.

 

Průměrná měsíční mzda v Ústeckém kraji v jednotlivých čtvrtletích v letech 2010 až 2019  (podle místa pracoviště přepočtené na plně zaměstnané osoby)

 

Kontakt:

Ing. Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 02

 

  • Více informací naleznete v
  • Mzdy_1_Q_2019.xlsx
  • Průměrná mzda a počet zaměstnanců v ústeckém kraji v 1. čtvrtletí 2019 (aktualita v pdf)
  • Stručná informace - Mzdy 1. čtvrtletí 2019