Průměrná mzda a počet zaměstnanců v Ústeckém kraji v 1. čtvrtletí 2018

 

 


Průměrná hrubá mzda na přepočtené počty zaměstnanců vzrostla v Ústeckém kraji v 1. čtvrtletí 2018 proti stejnému období předchozího roku o 9,5 %, jednalo se o nejvyšší meziroční nárůst od roku 2008. Reálně se mzda zvýšila o 7,5 %. Počet zaměstnanců v kraji meziročně vzrostl o 2,0 %.

V 1. čtvrtletí roku 2018 dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda v Ústeckém kraji v přepočtu na plně zaměstnané osoby částky 28 029 Kč. V porovnání se stejným obdobím roku 2017 se zvýšila o 9,5 % (o 2 429 Kč). K růstu nominální mzdy došlo ve všech krajích republiky. Za celou republiku se průměrná nominální mzda zvýšila o 8,6 %. Průměrná mzda v Ústeckém kraji byla celkově o 2 236 Kč (o 7,4 %) nižší než republiková mzda. Dlouhodobě nejvyšší mezi kraji je mzda v Hlavním městě Praze. Průměrná mzda zaměstnanců Ústeckého kraje zaostávala za mzdou pražských pracovníků o 10 407 Kč, tj. o 27,1 %.

Spotřebitelské ceny se za 1. čtvrtletí letošního roku zvýšily o 1,9 %, což znamenalo reálné zvýšení mzdy jak za celou Českou republiku (o 6,6 %), tak ve všech krajích. Reálna kupní síla obyvatel Ústeckého kraje za uplynulé čtvrtletí vzrostla o 7,5 %. V mezikrajovém srovnání byl růst reálné mzdy v Ústeckém kraji spolu s Krajem Vysočina druhý nejvyšší. Nejvíce se reálná mzda zvýšila v Karlovarském kraji, zůstává však i nadále regionem s nejnižší mzdovou úrovní.

Průměrná měsíční mzda podle krajů v 1. čtvrtletí 2018 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Ve všech krajích republiky došlo v 1. čtvrtletí roku 2018 ke zlepšení v oblasti zaměstnanosti. V Ústeckém kraji bylo od ledna do března zaměstnáno celkem 245,5 tis. osob (přepočteno na plně zaměstnané), proti stejnému období loňského roku to představovalo nárůst o 4,7 tis. osob, tj. 2,0 %. Počet zaměstnanců vzrostl s výjimkou Královéhradeckého kraji ve všech ostatních krajích. Meziroční zvýšení v Ústeckém kraji bylo spolu s Pardubickým krajem třetí nejvyšší v porovnání s ostatními kraji. Nejrychlejší růst počtu pracovníků byl v Hl. m. Praze, nejméně zaměstnanců přibylo v Olomouckém kraji. Z hlediska počtu zaměstnanců se Ústecký kraj dlouhodobě řadí na pátou nejvyšší příčku mezi kraji. Na celkovém počtu zaměstnanců České republiky se v prvním čtvrtletí letošního roku kraj podílel 6,1 %.

Meziroční růst/pokles zaměstnanců podle krajů v 1. čtvrtletí 2018  (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Následující graf ukazuje vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v přepočtu na plně zaměstnané osoby za posledních deset v Ústeckém kraji. V letošním roce došlo k nejvyššímu meziročnímu zvýšení (1. čtvrtletí příslušného roku v porovnání se stejným obdobím předchozího roku) od roku 2008, kdy byl nárůst 8,1 %.

 

Průměrná měsíční mzda v Ústeckém kraji v jednotlivých čtvrtletích v letech 2009 až 2018  (podle místa pracoviště)

 

 

 

 

Kontakt:

Ing. Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027