Produkce komunálního odpadu v kraji v roce 2018 opět stoupla

 

V České republice bylo v roce 2018 vyprodukováno celkem 3 732. tis. tun komunálního odpadu. V přepočtu na jednoho obyvatele činila v loňském roce produkce komunálního odpadu 351 kg, což bylo o 7 kg více proti předchozímu roku. V jednotlivých krajích se produkce odpadu na jednoho obyvatele značně lišila. Rozdíl mezi krajem Středočeským (402 kg), kde byl objem komunálního odpadu na obyvatele nejvyšší, a krajem Libereckým (308 kg), kde byla produkce na obyvatele nejnižší, činil 94 kg. Meziročně se produkce odpadu na obyvatele zvýšila s různou intenzitou v jedenácti krajích, nejvíce pak v Libereckém kraji, a to o 25 kg. K nejmenšímu zvýšení došlo v Karlovarském kraji (o 0,1 kg). Ve třech krajích (hl. m. Praha, Olomoucký a Pardubický) došlo ke snížení produkce komunálního odpadu na obyvatele, přičemž nejvyšší snížení bylo dosaženo v Pardubickém kraji, a to o 4 kg.

V loňském roce představovaly odděleně sbírané složky v České republice 16,1 % z celkového množství komunálního odpadu. Lze pozorovat, že podíl tohoto druhu odpadu se od roku 2012 neustále zvyšuje. Odděleně sbíraných složek bylo v Česku v roce 2018 vytříděno 57 kg na 1 obyvatele, nejvíce pak ve Zlínském kraji (69 kg na obyvatele), naopak nejméně v Karlovarském kraji (49 kg na obyvatele).

V Ústeckém kraji bylo v roce 2018 vyprodukováno celkem 299,1 tis. tun komunálního odpadu, což představovalo 8 % celorepublikové produkce komunálního odpadu. V porovnání let 2018 a 2017 se množství vyprodukovaného komunálního odpadu v kraji zvýšilo o 2,8 tis. tun, v porovnání s dostupnými údaji z roku 2005 pak vyplynulo, že v kraji bylo v loňském roce vyprodukováno o 39 tis. tun komunálního odpadu více.

V přepočtu na jednoho obyvatele patřila Ústeckému kraji pátá nejvyšší příčka v rámci mezikrajového srovnání, kdy bylo na jednoho „Ústečana“ vyprodukováno 364 kg komunálního odpadu. Proti roku 2017 to pak bylo o 3,6 kg komunálního odpadu více, a proti roku 2005 dokonce více o 48,4 kg.

 

Vývoj produkce komunálních odpadů v Ústeckém kraji

Odděleně sbírané složky tvořily 14,1 % komunálního odpadu kraje, proti celorepublikovému průměru to bylo o 2 procentní body méně a v mezikrajovém srovnání pak Ústecký kraj obsadil pomyslnou druhou nejhorší příčku (po Středočeském kraji). V přepočtu na jednoho obyvatele Ústeckého kraje pak připadalo 51 kg vytříděného komunálního odpadu a za celorepublikovým průměrem kraj při třídění komunálního odpadu zaostával o 5 kg. Méně než v našem kraji v přepočtu na jednoho obyvatele se třídilo v kraji Karlovarském a Jihomoravském (49 resp. 50 kg). Naopak nejvíce třídili obyvatelé ve Zlínském kraji (69 kg) a v Kraji Vysočina (66 kg).

 

Kontakt:

Ing. Monika Raušerová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

email: infoservisul@czso.cz

tel.: 472 706 121