Předcházení trestné činnosti a boj proti ní - VSM 2008

 

ČSÚ organizovalo v době od 25. 5. 2009 do 8. 8. 2009 zkušební terénní šetření "Předcházení trestné činnosti a boj proti ní". Šlo o první výběrové šetření tohoto druhu, které probíhalo také v ostatních členských i kandidátských zemích EU. Šetření podléhaly osoby ve věku 18 až 74 let. Do šetření bylo náhodně vybráno 1 000 respondentů. Zjišťování proběhlo s osobou dotazovanou při prvních návštěvách VŠCR (Výběrového šetření cestovního ruchu), prováděných ve 4. čtvrtletí 2008.