Požáry v Ústeckém kraji v roce 2020

 

V porovnání s rokem 2019 vzniklo v loňském roce na území kraje téměř o 9 % požárů méně, zatímco přímé škody, způsobené při požárech, překročily skutečnost roku 2019 zhruba o 23 %. Usmrceno bylo o 3 osoby více, zraněných bylo o 29 více.

Údaje o požárech a hlavních důvodech zásahů hasičských záchranných sborů přebírá ČSÚ z informací zpracovávaných hasičskými záchrannými sbory. Za rok 2020 vzniklo na území Ústeckého kraje celkem 1 939 požárů a proti roku 2019 jejich počet poklesl o 185 (o 8,7 %).

Požáry v Ústeckém kraji

Na celkovém počtu požárů v České republice se Ústecký kraj v loňském roce podílel 11,2 % a tento podíl byl mezi kraji druhý nejvyšší po Středočeském kraji. K meziročnímu poklesu počtu požárů došlo ve většině krajů s výjimkou Plzeňského, Vysočiny a Zlínského kraje. Pokles v Ústeckém kraji byl pátý nejnižší.

Požáry v roce 2020

Nejvíce požárů z meziokresního pohledu vzniklo na území okresu Teplice - 331 požárů představovalo 17,1 % všech požárů v kraji. Naopak nejméně požárů vykázal okres Louny – 187, tj. 9,6 %. V porovnání s rokem 2019 poklesl počet požárů ve většině okresů kraje, z toho nejvíce v okrese Louny, a to o 22,1 %. Jediným okresem, kde počet požárů meziročně vzrostl byl Děčín, a to o 28 (o 9,5 %). Z dlouhodobého hlediska (od roku 1998) vykazuje nejméně požárů okres Louny, pouze v roce 1997 to byly Litoměřice. Naproti tomu nejvíce let (17) s nejvyšším počtem požárů za uplynulých 24 let vykazuje okres Most, 5x byl nejvyšší počet požárů v okrese Teplice, po jednom roce bylo nejvíce požárů v okrese Děčín a Ústí nad Labem.

Požáry v roce 2020 v okresech Ústeckého kraje

V roce 2020 připadalo na 1 000 obyvatel Ústeckého kraje 2,4 požáru, proti předchozímu roku to znamenalo pokles o 0,2 požáru. Nejvíce požárů na tisíc obyvatel vzniklo na území kraje v letech 2003 (5,1) a 1998 (4,1). Naproti tomu nejnižší počet jsme zaznamenali v roce 2017 (2 požáry).

Z pohledu mezikrajového srovnání byl počet požárů na 1 000 obyvatel v Ústeckém kraji téměř po celou dobu sledování od roku 1997 nejvyšší, pouze v letech 2015 a 2017 vzniklo na tisíc obyvatel více požárů v Karlovarském kraji. Méně než 2 požáry na tisíc obyvatel vykazovalo v roce 2020 celkem 11 krajů, z toho nejméně v Jihomoravském a Zlínském kraji (shodně 1,2 požáru). Průměr celé ČR byl překročen v 6 krajích, v Ústeckém kraji bylo o 0,7 požáru na tisíc obyvatel více, než dosahoval celorepublikový průměr.

Požáry na 1 000 obyvatel v roce 2020

vnitrokrajského pohledu vzniklo v roce 2020 nejvíce požárů na 1 000 obyvatel regionu v okrese Teplice. Jinak po většinu let od roku 1997 udržuje (s výjimkou let 2014 a 2018) prvenství okres Most. Ve zmíněných dvou letech byl předstižen okresem Ústí nad Labem. Nejnižší počet požárů na tisíc obyvatel vykazovaly za uplynulých 24 let okresy Děčín a Litoměřice (shodně po 10ti letech). Ve třech letech to byl okres Louny a v jednom roce okres Chomutov.

Požáry na 1 000 obyvatel v roce 2020 v okresech Ústeckého kraje

Přímá škoda způsobená požáry v roce 2020 v Ústeckém kraji dosáhla částky 280,3 mil. Kč, tj. o 52 mil. Kč více než v roce 2019. Za posledních 24 let byla výše škod v loňském roce v kraji pátá nejvyšší. Z mezikrajového pohledu byla hodnota přímých škod v Ústeckém kraji v roce 2020 druhá nejvyšší (po Středočeském kraji) v republice.

Přímá škoda v Ústeckém kraji

Výši přímých škod při požárech výrazně ovlivnil v roce 2002 požár výrobního provozu pryskyřice Spolchemie v Ústí nad Labem, v roce 2015 požár technologického zařízení polypropylenové jednotky v Unipetrolu v Litvínově a v roce 2017 požár výrobní haly na plastové součásti do automobilů v průmyslové zóně Havraň. V roce 2018 to byl požár haly na drcení odpadu v Litvínově a roce 2019 nejvyšší škody způsobil požár skladové haly v Lovosicích. V loňském roce vznikly nejvyšší škody při požáru skladovací haly výrobny papíru v Košťanech na okrese Teplice.

Při požárech v roce 2020 bylo v Ústeckém kraji zraněno celkem 171 osob, tj. o 29 více než v předchozím roce. Počet zraněných v kraji byl nejvyšší za posledních 24 let a počtvrté přesáhl 100 zraněných za rok (v roce 2019 – 142 osob, v roce 2018 – 135 osob a v roce 2017 – 111 osob).

Nejvíce osob se v souvislosti s požáry v roce 2020 zranilo ve Středočeském kraji (181 osob), druhý v pořadí byl Ústecký kraj, nejméně zraněných bylo v Plzeňském (41 osob). Méně než 50 zraněných vykázaly rovněž Jihočeský, Karlovarský a Zlínský kraj.

Z pohledu okresů Ústeckého kraje se nejvíce osob při požáru v loňském roce zranilo v okrese Chomutov (66 osob), nejméně v okrese Louny (4 osoby).

V souvislosti s požáry bylo v roce 2020 usmrceno v Ústeckém kraji celkem 14 osob, z toho 9 osob v okrese Chomutov, 2 osoby v okrese Ústí nad Labem, po jedné osobě v okresech Litoměřice, Most a Teplice. V okresech Děčín a Louny nezemřela při požáru žádná osoba. V celkovém počtu usmrcených jsou zahrnuty i osoby, které byly nalezeny mrtvé na místě požáru, ale následně se zjistilo, že nezemřely v důsledku účinku požáru. V Ústeckém kraji se jednalo o 3 osoby (1 osoba v okrese Chomutov, 2 osoby v okrese Ústí nad Labem).

Z celkového počtu 144 usmrcených osob v České republice byla nejvyšší hodnota zaznamenána v Moravskoslezském (26 osob, tj. 18,1 % z celorepublikového počtu) a v Jihomoravském kraji (24 osob, tj. 16,7 % z republikového počtu), Naproti tomu pouze jedna osoba (podíl 0,7 % na ČR) zemřela v Olomouckém kraji. Ústecký kraj s počtem 14 usmrcených osob a s podílem 9,7 % na celkovém počtu usmrcených v republice obsadil čtvrtou nejvyšší příčku.

 

Kontakt:

Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027