Požáry v Ústeckém kraji v roce 2018

 

V porovnání s rokem 2017 vzniklo v loňském roce na území kraje zhruba o 47 % požárů více, zatímco přímé škody, způsobené při požárech, dosáhly pouze 16 % skutečnosti roku 2017. Usmrceno bylo o 3 osoby méně, ale zraněných bylo o 24 více.

Údaje o požárech a hlavních důvodech zásahů hasičských záchranných sborů přebírá ČSÚ z informací zpracovávaných hasičskými záchrannými sbory. Za rok 2018 vzniklo na území Ústeckého kraje celkem 2 418 požárů a proti roku 2017 se jejich počet zvýšil o 772 (o 46,9 %).

Požáry v Ústeckém kraji

Na celkovém počtu požárů v České republice se Ústecký kraj v loňském roce podílel 12 % a tento podíl byl mezi kraji druhý nejvyšší. K meziročnímu nárůstu počtu požárů došlo ve všech krajích. Navýšení v Ústeckém kraji bylo třetí nejvyšší po Libereckém a Královéhradeckém kraji.

Požáry v roce 2018 podle krajů

Nejvíce požárů z meziokresního pohledu vzniklo na území okresu Děčín - 413 požárů představovalo 17,1 % všech požárů v kraji. Naopak nejméně požárů vykazuje okres Louny – 247, tj. 10,2 %. V porovnání s rokem 2017 vzrostl počet požárů ve všech okresech kraje, z toho nejvíce v okrese Děčín, kde se počet více než zdvojnásobil. O 50 a více % požárů bylo v loňském roce v okresech Chomutov, Litoměřice a Ústí nad Labem. Naproti tomu nejmenší meziroční nárůst zaznamenali v okresech Most (o 13,6 %) a Louny (o 25,4 %).

Požáry v roce 2018 v okresech Ústeckého kraje

V roce 2018 připadalo na 1 000 obyvatel Ústeckého kraje 2,9 požáru, proti předchozímu roku to představovalo nárůst o 0,9 požáru. Od roku 1997 se jednalo o střední hodnotu. Nejvíce požárů na tisíc obyvatel vzniklo na území kraje v letech 2003 (5,1) a 1998 (4,1). Naproti tomu nejnižší počet jsme zaznamenali v roce 2017 (2 požáry).

Z pohledu mezikrajového srovnání byl počet požárů na 1 000 obyvatel v Ústeckém kraji téměř po celou dobu od roku 1997 nejvyšší, pouze v letech 2015 a 2017 vzniklo více požárů v Karlovarském kraji. Méně než 2 požáry na tisíc obyvatel vykazovalo v roce 2018 celkem 8 krajů, z toho nejméně ve Zlínském kraji (1,3 požáru na tisíc obyvatel). Průměr celé ČR byl překročen v pěti krajích, v Ústeckém kraji bylo o 0,9 požáru na tisíc obyvatel více, než dosahoval celorepublikový průměr.

Požáry na 1 000 obyvatel v roce 2018 podle krajů

Nejvíce požárů na 1 000 obyvatel okresu vzniklo v roce 2018 v okrese Ústí nad Labem. Jinak po většinu let od roku 1997 si téměř po celou dobu udržuje neblahé prvenství okres Most s výjimkou roku 2014 a loňského roku, kdy byl předstižen okresem Ústí nad Labem. Nejnižší počet požárů na tisíc obyvatel vykazoval za uplynulých 22 let nejčastěji okres Děčín, a to v 10 letech, z toho ve dvou letech (2015 a 2016) společně s okresem Chomutov. V 9 letech držel prvenství ve smyslu nejméně požárů na tisíc obyvatel regionu okres Litoměřice a ve třech letech okres Louny.

Požáry na 1 000 obyvatel v roce 2018 v okresech Ústeckého kraje

Přímá škoda způsobená požáry v roce 2018 v Ústeckém kraji dosáhla částky 184,1 mil. Kč, tj. o 964,2 mil. Kč méně než v roce 2017. Za posledních 22 let byla výše škod v loňském roce v kraji desátá nejvyšší. Z mezikrajového pohledu byla hodnota přímých škod v Ústeckém kraji v roce 2018 sedmá nejvyšší v republice.

Přímá škoda v Ústeckém kraji

Výši přímých škod při požárech výrazně ovlivnil v roce 2002 požár výrobního provozu pryskyřice Spolchemie v Ústí nad Labem, v roce 2015 požár technologického zařízení polypropylenové jednotky v Unipetrolu v Litvínově a v roce 2017 požár výrobní haly na plastové součásti do automobilů v průmyslové zóně Havraň.

Při požárech v roce 2018 bylo v Ústeckém kraji zraněno celkem 135 osob, tj. o 24 více než v předchozím roce. Počet zraněných v kraji byl nejvyšší za posledních 22 let a podruhé přesáhl 100 zraněných za rok (kromě vloni 111 v roce 2017).

Nejvíce osob se v souvislosti s požáry v roce 2018 zranilo ve Středočeském kraji (224 osob), nejméně zraněných bylo v Karlovarském kraji (33 osob).

Z pohledu okresů Ústeckého kraje se nejvíce osob při požáru v loňském roce zranilo v okrese Ústí nad Labem (37 osob), nejméně (6 osob) v okrese Louny.

V souvislosti s požáry bylo v roce 2018 usmrceno v Ústeckém kraji celkem 7 osob, z toho 2 osoby v okresech Děčín a Litoměřice a 1 osoba v okresech Chomutov, Teplice a Ústí nad Labem. V okresech Louny a Most nezemřela při požáru žádná osoba. V celkovém počtu usmrcených jsou zahrnuty i osoby, které byly nalezeny mrtvé na místě požáru, ale následně se zjistilo, že nezemřely v důsledku účinku požáru. V Ústeckém kraji se jednalo o 3 osoby (2 v okrese Děčín a 1 v okrese Chomutov).

 Z celkového počtu 100 usmrcených osob v České republice byla nejvyšší hodnota zaznamenána ve Středočeském kraji (25 osob, tj. čtvrtina z celorepublikového počtu), pouze 1 osoba zemřela v Karlovarském a Královéhradeckém kraji. Ústecký kraj se s počtem 7 usmrcených osob a s podílem 7 % na celkovém počtu usmrcených v republice umístil na sedmé nejvyšší příčce.

 

Kontakt:

Ing. Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027

 

  • Požáry v Ústeckém kraji v roce 2018 (aktualita v pdf)
  • Tab_1.xlsx
  • Stručná informace - Požáry 2018