Požáry v Ústeckém kraji v roce 2017

 

Údaje o požárech a hlavních důvodech zásahů hasičských záchranných sborů přebírá ČSÚ z informací zpracovávaných hasičskými záchrannými sbory. Za rok 2017 vzniklo na území Ústeckého kraje celkem 1 646 požárů a proti roku 2016 se jejich počet snížil o 66 (o 3,9 %). Od roku 1997, od kdy jsou k dispozici data, se jednalo o nejnižší počet požárů v kraji.

Požáry v Ústeckém kraji

Na celkovém počtu požárů v České republice se Ústecký kraj v loňském roce podílel 9,8 % a tento podíl byl pátý nejvyšší mezi kraji. K meziročnímu snížení počtu požárů došlo kromě Ústeckého kraje ještě ve třech krajích – Hl. m. Praze, Královéhradeckém a Moravskoslezském. Pokles v Ústeckém kraji byl druhý nejvyšší mezi kraji. V ostatních krajích počet požárů mezi roky 2016 a 2017 vzrostl, z toho nejvyšší nárůst zaznamenali v Jihočeském kraji – o více než pětinu.

Požáry v roce 2017 podle krajů

Nejvíce požárů z meziokresního pohledu vzniklo na území okresu Most - 309 požárů, což představovalo 18,8 % všech požárů v kraji. Naopak nejméně požárů vykazuje okres Louny – 197, tj. 12,0 %. V porovnání s rokem 2016 poklesl počet požárů ve většině okresů kraje, z toho nejvíce v okrese Litoměřice (o 15,2 %), o 12,1 % se jejich počet snížil v okrese Děčín. Meziroční nárůst požárů zaznamenali v okresech Teplice a Louny, v okrese Ústí nad Labem byl počet požárů stejný jako v roce 2016.

Požáry v roce 2017 v okresech Ústeckého kraje

V roce 2017 připadaly na 1 000 obyvatel Ústeckého kraje 2 požáry, proti předchozímu roku to představovalo pokles o 3,7 %. Od roku 1997 se jednalo o nejnižší hodnotu.

Z pohledu mezikrajového srovnání byl počet požárů na 1 000 obyvatel v Ústeckém kraji téměř po celou dobu od roku 1997 nejvyšší, pouze v letech 2015 a 2017 bylo více požárů v Karlovarském kraji. Méně než 2 požáry na tisíc obyvatel vykazovalo v roce 2017 celkem 12 krajů, z toho nejméně bylo v Královéhradeckém a ve Zlínském kraji (1,2 požáru na tisíc obyvatel). Průměr celé ČR byl překročen v pěti krajích, v Ústeckém kraji bylo o 0,4 požáru na tisíc obyvatel více, než dosahoval celorepublikový průměr.

Požáry na 1 000 obyvatel v roce 2017 podle krajů

Nejvíce požárů na 1 000 obyvatel okresu vzniklo v roce 2017 v okrese Most. Neblahé prvenství si okres Most udržuje od roku 1997 téměř po celou dobu, s výjimkou roku 2014, kdy byl předstižen okresem Ústí nad Labem. Nejnižší počet požárů na tisíc obyvatel vykazoval za uplynulých 21 let nejčastěji okres Děčín, a to v 10 letech, z toho ve dvou letech společně s okresem Chomutov. V 8 letech držel prvenství ve smyslu nejnémě požárů na tisíc obyvatel regionu okres Litoměřice a ve třech letech okres Louny.

Požáry na 1 000 obyvatel v roce 2017 v okresech Ústeckého kraje

Přímá škoda způsobená požáry v roce 2017 v Ústeckém kraji dosáhla částky 1 148,3 mil. Kč, tj. o 938 mil. Kč více než v roce 2016. Za posledních 21 let byla výše škod v loňském roce v kraji druhá nejvyšší (po roce 2002). Z mezikrajového pohledu byla v roce 2017 hodnota přímých škod v Ústeckém kraji nejvyšší v republice.

Přímá škoda v Ústeckém kraji

Při požárech v roce 2017 bylo v Ústeckém kraji zraněno celkem 111 osob, jednalo se o nejvyšší počet za posledních 20 let.

Nejvíce osob se v souvislosti s požáry v roce 2017 zranilo ve Středočeském kraji (201 osob), nejméně zraněných bylo v Kraji Vysočina (39 osob).

Z pohledu okresů Ústeckého kraje se v loňském roce zranilo při požáru nejvíce osob v okrese Teplice (35 osob), nejméně (6 osob) v okresech Louny, Most a Ústí nad Labem.

V souvislosti s požáry bylo v roce 2017 usmrceno v Ústeckém kraji 10 osob, z toho 3 osoby v okresech Děčín a Chomutov a 2 osoby v okresech Louny a Teplice. V okresech Litoměřice, Most a Ústí nad Labem nezemřela při požáru žádná osoba.

 Z celkového počtu 92 usmrcených osob v České republice byla nejvyšší hodnota zaznamenána ve Středočeském kraji (16 osob, 17,4 % na počtu v ČR), žádná osoba nezemřela v Pardubickém kraji. Ústecký kraj se s počtem 10 usmrcených osob a s podílem 10,9 % na celkovém počtu usmrcených v republice umístil na čtvrté nejvyšší příčce.

 

 

 

Kontakt:

Ing. Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027