Požáry v Ústeckém kraji v roce 2016

 

Údaje o požárech a hlavních důvodech zásahů hasičských záchranných sborů přebírá ČSÚ z informací zpracovávaných Hasičskými záchrannými sbory. Za rok 2016 vzniklo na území Ústeckého kraje celkem 1 712 požárů a proti roku 2015 se jejich počet snížil o 377, což představovalo pokles o 18 %. Od roku 1997, od kdy jsou k dispozici data, se jednalo o nejnižší počet požárů v kraji.

Požáry v Ústeckém kraji

Na celkovém počtu požárů v ČR se v roce 2016 Ústecký kraj podílel 10,5 % a tento podíl byl čtvrtý nejvyšší mezi kraji. K meziročnímu snížení počtu požárů došlo ve všech krajích. Pokles v Ústeckém kraji byl šestý nejnižší mezi kraji.

Požáry v roce 2016 podle krajů

Nejvíce požárů z meziokresního pohledu vzniklo na území okresu Most - 314 požárů, což představovalo 18,3 % všech požárů v kraji. Naopak nejméně požárů vykazuje okres Louny – 188, tj. 11,0 %. V porovnání s rokem 2015 poklesl počet požárů ve všech okresech kraje, z toho nejvíce v okrese Teplice (o 29,4 %), o více než čtvrtinu se jejich počet snížil i v okrese Most. Nejnižší – 10% pokles vykázali v okrese Chomutov a Louny, o 10,6 % poklesl počet požárů v okrese Ústí nad Labem.

Požáry v roce 2016 v okresech Ústeckého kraje

V roce 2016 připadalo v přepočtu na 1 000 obyvatel Ústeckého kraje 2,1 požáru, proti předchozímu roku to představovalo pokles o 17,9 %. Od roku 1997 se jednalo o nejnižší hodnotu.

Z pohledu mezikrajového srovnání byl počet požárů na 1 000 obyvatel v Ústeckém kraji téměř po celou dobu od roku 1997 nejvyšší, pouze v roce 2015 bylo více požárů v Karlovarském kraji. Méně než 2 požáry na obyvatele vykazovalo v roce 2016 celkem 12 krajů, z toho nejméně bylo ve Zlínském kraji (1,0 požáru). Průměr celé ČR byl překročen v sedmi krajích, v Ústeckém kraji bylo o 0,5 požáru na tisíc obyvatel více, než dosahoval celorepublikový průměr.

Požáry na 1 000 obyvatel v roce 2016 podle krajů

Nejvíce požárů na 1 000 obyvatel okresu vzniklo v roce 2016 v okrese Most. Neblahé prvenství si okres Most udržuje od roku 1997 téměř po celou dobu, s výjimkou roku 2014, kdy byl předstižen okresem Ústí nad Labem.

Požáry na 1 000 obyvatel v roce 2016 v okresech Ústeckého kraje

Přímá škoda způsobená požáry v roce 2016 v Ústeckém kraji dosáhla částky 210,3 mil. Kč, o 551,3 mil. Kč méně než v roce 2015, kdy byla vysoká škoda způsobena požárem v Unipetrolu v Litvínově.

Přímé škody v Ústeckém kraji

Hodnota přímých škod v Ústeckém kraji byla v roce 2016 z mezikrajového pohledu sedmá nejvyšší v republice. Sedmá nejvyšší byla i výše škod v loňském roce za posledních 20 let v kraji.

Při požárech v roce 2016 bylo v Ústeckém kraji zraněno celkem 95 osob, tj. nejvyšší počet od roku 1997.

Nejvíce osob se v souvislosti s požáry v roce 2016 zranilo ve Středočeském kraji (200 osob), nejméně zraněných bylo v Karlovarském kraji (39 osob).

Z pohledu okresů Ústeckého kraje se v loňském roce zranilo při požáru nejvíce osob v okrese Děčín (23 osob), nejméně (4 osoby) v okrese Most a 5 osob v okrese Louny.

V souvislosti s požáry bylo v roce 2016 usmrceno v Ústeckém kraji 9 osob, z toho nejvíce (3 osoby) v okrese Louny, žádná osoba nezemřela v okresech Děčín a Litoměřice, v okresech Teplice a Ústí nad Labem došlo k usmrcení 2 osob a v okresech Chomutov a Most k 1 usmrcení.

 Z celkového počtu 124 usmrcených osob v České republice byla nejvyšší hodnota zaznamenána v Moravskoslezském kraji (19 osob, 15,3 %), nejméně v Jihočeském kraji (4 osoby, 3,2 %). Ústecký kraj se s počtem 9 usmrcených osob a podílem 7,3 % umístil na šesté nejvyšší příčce žebříčku hodnot.

 

  • Tab.1.xlsx