Odpady

 

VÝKAZY za odvětví odpadů centrálně zpracovává KS ČSÚ v Ústí nad Labem, oddělení zpracování statistiky odpadů, druhotných surovin a nemocnosti a úrazovosti. Vedoucím oddělení je Ing. Jana Plívová, tel.: 472 706 104, e-mail: jana.plivova@czso.cz.

Zkratka Název výkazu Termín Zpracovatel
Odp 5-01 Roční výkaz o odpadech a druhotných surovinách
do 7. 3. 2023

Ing. Alena Smutná
472 706 108
alena.smutna@czso.cz

Eva Meisnerová
472 706 175
eva.meisnerova@czso.cz

INFORMACE PRO RESPONDENTY

Všechny uvedené výkazy je možné vyplnit prostřednictvím aplikace DANTE/WEB nebo je můžete vyplnit prostřednictvím editovatelného PDF.
Další potřebné informace naleznete na webové stránce www.vykazy.cz. Podrobnější informace k DANTE WEB najdete pod odkazem On-line vyplňování výkazů (DANTE WEB) včetně uživatelské příručky, editovatelné PDF ke stažení najdete v části "Výkazy podle IČO".