Odpady

 

VÝKAZY za odvětví odpadů centrálně zpracovává KS ČSÚ v Ústí nad Labem, oddělení zpracování statistiky odpadů, druhotných surovin a nemocnosti a úrazovosti. Vedoucím oddělení je Ing. Jana Plívová, tel.: 472 706 104, e-mail: jana.plivova@czso.cz.

Zkratka Název výkazu Termín Zpracovatel Telefon E-mail
Odp 5-01 Roční výkaz o odpadech a druhotných surovinách
do 4. 3. 2020
Eva Meisnerová
472 706 175
eva.meisnerova@czso.cz

INFORMACE PRO RESPONDENTY

Všechny uvedené výkazy je možné vyplnit prostřednictvím aplikace DANTE/WEB nebo je můžete vyplnit prostřednictvím editovatelného PDF.
Další potřebné informace naleznete na webové stránce www.vykazy.cz. Podrobnější informace k DanteWeb najdete pod odkazem Elektronické pořizování výkazů (DanteWeb), včetně uživatelské příručky, editovatelné PDF ke stažení najdete v části Výkazy podle IČO.