Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v září 2019

 

Podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji se v září letošního roku nepatrně meziměsíčně snížil o 0,08 procentních bodů na hodnotu 3,77 %. Nezaměstnanost mužů je nadále pod hranicí 4 %, nezaměstnanost žen pod 5% hodnotou, i tak je však nezaměstnaných žen v Ústeckém kraji nejvíce z celé republiky. V pěti okresech kraje bylo v září evidováno méně nezaměstnaných, v okrese Chomutov a Louny nezaměstnanost nepatrně stoupla.

K 30. 9. 2019 dosáhl podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji hodnoty 3,77 %, tj. o 0,08 procentních bodů (p. b.) méně než tomu bylo na konci srpna 2019. V porovnání se zářím loňského roku nezaměstnanost v září letošního roku v kraji poklesla o 0,78 p. b., od ledna letošního roku pak do konce září došlo k poklesu o 0,97 p. b. V případě žen nezaměstnanost poklesla o 0,19 p. b. a dosáhla hodnoty 4,44 %, v případě mužů podíl nezaměstnaných zůstal téměř na hodnotě ze srpna, když bylo dosaženo hodnoty 3,14 % (zvýšení o 0,03 p. b.).

Meziměsíčně se podíl nezaměstnaných s větší či menší intenzitou snížil v pěti okresech Ústeckého kraje. Okres Most (4,62 %) patří svými hodnotami dlouhodobě mezi nejhorší jak v rámci našeho kraje, tak v rámci okresů ČR, a to i přes to, že nezaměstnanost v tomto okresu spíše klesá. V okrese Chomutov (4,95 %) naopak nezaměstnanost v posledních měsících roste, v důsledku čehož se okres Chomutov již v srpnu propadl na 75. pozici v rámci ČR (ze 77 okresů) a umístil se tak těsně za okresem Most (74. pozice). V září pak nedošlo ke změně a oba okresy se umístily na stejných pozicích jako v srpnu. Nejlepší pozici v meziokresním srovnání ČR dosáhl okres Litoměřice (43. pozice ze 44. pozice). Napříč okresy České republiky se nezaměstnanost více či méně zvýšila v osmnácti okresech a v pěti stagnovala, nejnižší nezaměstnanost byla vykázána opět v okrese Praha-východ (1,16 %), nejvyšší opět v okrese Karviná (6,59 %). Nejvýrazněji poklesla nezaměstnanost v našem okrese Ústí nad Labem (snížení o 0,31 p. b.), v Jihočeském okrese Plzeň-město (pokles o 0,22 p. b.) a na Vysočině v okrese Brno-město (pokles o 0,20 p. b.).

V rámci srovnání krajů patří Ústeckému kraji nadále předposlední příčka hned za Moravskoslezským krajem (4,20 % podíl nezaměstnaných). K poklesu nezaměstnanosti došlo v jedenácti regionech včetně Ústeckého kraje. Ve zbývajících třech regionech nezaměstnanost stagnovala. Nejvýraznější snížení vykázal kraj Vysočina a Plzeňský kraj (oba shodně -0,10 p. b.). Nejlepší hodnoty podílu nezaměstnaných bylo opět dosaženo v Pardubickém kraji (1,87 %), stejné hodnoty dosáhl rovněž i Jihočeský kraj. Nejnižší nezaměstnanost žen vykázalo Hlavní město Praha (2,11 %), mužů pak Jihočeský kraj (1,63 %). Naopak nejvyšší nezaměstnanost žen byla zjištěna opět v Ústeckém kraji (4,44 %), v případě mužů v Moravskoslezském kraji (4,10 %).

K 30. 9. 2019 registrovaly úřady práce na území  Ústeckého kraje celkem 22 007 neumístěných uchazečů o zaměstnání, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15-64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 19 945 (91 % evidovaných uchazečů). V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji snížil o 362 osob, kdy ke snížení došlo v pěti okresech našeho kraje, nejvíce v okrese Ústí (o 249 osob), nejméně v okrese Děčín (snížení o 23 osob). V okrese Chomutov a Louny se počet osob bez práce v srpnu zvýšil o 77, resp. o 9 osob. Na úřadech práce v kraji bylo v září nově zaregistrováno celkem 4 944 osob (proti srpnu se tento počet zvýšil celkem o 1 556 osob), z jejich evidence naopak odešlo 5 306 uchazečů.

Z pohledu věkové struktury mezi uchazeči o zaměstnání v září letošního roku nadále převažovaly osoby ve věku 55-59 let (2 845 osob, tj. 12,9 % uchazečů), druhou nejpočetnější skupinou byly osoby ve věku 40-44 let (2 387 osob, tj. 10,8 %). Průměrný věk nezaměstnaných poklesl o 0,9 na hodnotu 41,5 let. Mezi nezaměstnanými bylo i 236 osob ve  věku 65 a více let. Největší počet uchazečů o zaměstnání tvořili uchazeči se základním vzděláním a uchazeči se středním odborným vzděláním s výučním listem (31,6 %, resp. 27,7 %). Mezi nezaměstnanými bylo i 2,1 % osob s  vysokoškolským vzděláním.

Počet volných pracovních míst v kraji ke konci září poklesl na 16 836 (tj. o 93 míst více než tomu bylo na konci srpna); na jedno volné pracovní místo připadalo 1,31 uchazeče o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými místy vykázaly opět okres Chomutov a Teplice (necelý 1 uchazeč, tedy 0,85, resp. 0,88 uchazeče na jedno volné pracovní místo). Nejhorší situace zůstává nadále v okrese Ústí nad Labem, kde na 1 volné pracovní místo připadalo 2,27 uchazečů.

                         Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)*

Podíl nezaměstnaných osob v kraji a jeho okresech

 

Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na Integrovaném portálu MPSV.

 

Kontakt:

Bc. Iva Princová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

email: infoservisul@czso.cz

tel.: 472 706 173

 

  • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na
  • Integrovaném portálu MPSV Odkaz [nové okno]
  • Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v září 2019 (aktualita v pdf)
  • Tab.1_NezamKraje_0919.xlsx
  • Tab.2_podilokresy_0919.xlsx
  • Tab.3_PocetUchazecu_0919.xlsx