Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v únoru stagnovala

 

Podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji se v průběhu druhého měsíce roku 2019 téměř nezměnil a k 28. 2. 2019 dosáhl hodnoty 4,73 % (tj. o 1,54 procentních bodů, p. b., více než činil republikový průměr). V porovnání s únorem loňského roku nezaměstnanost v únoru letošního roku v kraji poklesla o 0,7 p. b. Meziměsíčně došlo k nepatrnému zvýšení nezaměstnanosti mužů, kdy bylo dosaženo hodnoty 4,32 % (zvýšení o 0,04 p. b.), u žen byl podíl nezaměstnaných opět nad hodnotou pěti procent, když bylo dosaženo hodnoty 5,17 % (pokles o 0,06 p. b.).

Meziměsíčně se podíl nezaměstnaných s větší či menší intenzitou zvýšil  ve třech okresech Ústeckého kraje, v okrese Teplice stagnoval. K největšímu zvýšení došlo v okrese Ústí nad Labem, kdy došlo k meziměsíčnímu nárůstu o 0,24 p. b. Okres Most (5,89 %) je svými hodnotami dlouhodobě nejhorší, po lednovém měsíci, kdy svou pozici opět vylepšil, když se v republikovém srovnání dostal na 73. pozici, obsadil v únoru pozici 74 (obvykle obsazuje předposlední 76. pozici, v prosinci 74. pozice). Napříč okresy České republiky se nezaměstnanost spíše snižovala, nejnižší nezaměstnanost byla vykázána v okrese Praha-východ (1,15 %), nejvyšší opět v okrese Karviná (7,05 %).

Neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa k 28. únoru 2019

Celorepubliková hodnota ukazatele meziměsíčně poklesla o 0,06 p. b. na 3,20 %. Nižší podíl nezaměstnaných zaznamenaly také téměř všechny ostatní kraje České republiky. Intenzita poklesu se pohybovala v rozmezí od - 0,03 p. b. v Hlavním městě Praze, ve Středočeském a Jihočeském kraji do -0,12 p. b. v Kraji Vysočina. Výjimkou byl pak Ústecký kraj, ve kterém nezaměstnanost stagnovala. Nejnižší podíl nezaměstnaných vykázalo Hlavní město Praha (1,95 %), nejvyšší Moravskoslezský kraj (4,78 %). Hodnota v našem kraji patřila k druhé nejvyšší.

K 28. 2. 2019 registrovaly úřady práce na území  Ústeckého kraje celkem 27 610 neumístěných uchazečů o  zaměstnání, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15-64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 25 163 (91,1 % evidovaných uchazečů). V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji zvýšil o 10 osob, přičemž ke zvýšení došlo ve čtyřech okresech našeho kraje, nejvíce v okrese Ústí nad Labem (o 185 osob). Nejmenší nárůst  evidovaných osob o práci byl zaznamenán v okrese Louny (o 15 osob). Na úřadech práce v kraji bylo v únoru nově zaregistrováno celkem 3 934 osob (proti lednu se počet snížil celkem o 1 562 osob), z jejich evidence naopak odešlo 3 924 uchazečů.

Z pohledu věkové struktury mezi uchazeči o zaměstnání i v únoru letošního roku převažovaly osoby ve věku  55-59 let (3 579 osob, tj. 13 % uchazečů), druhou nejčetnější skupinou byly osoby ve věku 40-44 let (3 239 osob, tj. 11,7 %), k této věkové skupině se pak 11,4% podílem přiblížila skupina 50-54letých (3 138 osob). Průměrný věk nezaměstnaných se ke konci února snížil na rovných 42 let. Mezi nezaměstnanými bylo i 243 osob ve  věku 65 a více let. Největší počet uchazečů o zaměstnání tvořili uchazeči se základním vzděláním a uchazeči se středním odborným vzděláním s výučním listem (27,8 % resp. 29 %). Mezi nezaměstnanými bylo i 2,8 % osob s  vysokoškolským vzděláním.

Počet volných pracovních míst v kraji ke konci února vzrostl na 15 833 (tj. o 85 míst více než tomu bylo na konci ledna); na jedno volné pracovní místo připadalo 1,74 uchazeče o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými místy vykázal opět okres Teplice (1,06 uchazeče) a Chomutov (1,16 uchazeče na jedno volné pracovní místo). Nejhorší situace zůstává nadále v okrese Ústí nad Labem, kde na 1 volné pracovní místo připadalo 3,25 uchazečů.

 

                                Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)*

 

Kontakt:

Ing. Monika Raušerová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

email: infoservisul@czso.cz

tel.: 472 706 121

 

  • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na
  • Integrovaném portálu MPSV Odkaz [nové okno]
  • Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v únoru stagnovala (aktualita v pdf)
  • Tab_1_nezamkraje_0219.xlsx
  • Tab_2_podilokresy_0219.xlsx
  • Tab_3_pocetuchazecu_0219.xlsx