Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v srpnu 2020

 

Meziměsíčně podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji jen velmi mírně vzrostl o 0,03 p. b. a dosáhl hodnoty 5,44 %. Nezaměstnanost mužů vzrostla o 0,06 p. b. na hodnotu 4,99 %, nezaměstnanost žen nepatrně poklesla o 0,01 p. b. na hodnotu 5,92 %. Nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve třech okresech Ústeckého kraje.

 

K 31. 8. 2020 dosáhl podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji hodnoty 5,44 %, meziměsíčně došlo k velmi mírnému nárůstu o 0,03 procentního bodu (p. b.). Oproti lednu letošního roku nezaměstnanost vzrostla o 1,15 p. b. V porovnání se srpnem loňského roku nezaměstnanost v srpnu letošního roku v kraji vzrostla o 1,58 p. b. V případě žen nezaměstnanost meziměsíčně nepatrně poklesla o 0,01 p. b. a dosáhla hodnoty 5,92 %, v případě mužů podíl nezaměstnaných vzrostl na hodnotu 4,99 % (+0,06 p. b.). Nezaměstnanost žen v Ústeckém kraji je i nadále nejvyšší z celé ČR.

 

Meziměsíčně podíl nezaměstnaných ve třech okresech Ústeckého kraje vzrostl, nejvíce nezaměstnanost vzrostla v okrese Most (+0,21 p. b.), ve čtyřech okresech nezaměstnanost poklesla, nejvíce v okresech Děčín a Litoměřice (shodně o 0,06 p. b.). V meziokresním srovnání nezaměstnanosti se v srpnu 2020 pět okresů Ústeckého kraje opět umístilo mezi posledními místy (69. pozice a dále – ze 77 pozic). Nejlépe se opět umístil okres Litoměřice, který s nezaměstnaností 3,46 % dosáhl na 42. příčku. V srpnu nezaměstnanost poklesla ve většině okresů České republiky, ve dvou okresech stagnovala a v 23 okresech vzrostla. Nejnižší nezaměstnanost byla vykázána opět v okrese Rychnov nad Kněžnou (1,84 %), nejvyšší opět v okrese Karviná (8,20 %). Nejvýraznější nárůst nezaměstnanosti zaznamenali opět v okrese Most a to o 0,21 p. b., naproti tomu nejvíce nezaměstnanost klesla opět v okrese Jeseník (-0,40 p. b.).

 

Meziměsíčně nezaměstnanost poklesla ve většině krajů ČR, nejvíce v Karlovarském kraji (-0,12 p. b.). Nárůst nezaměstnanosti zaznamenali ve třech krajích, v Olomouckém kraji nezaměstnanost meziměsíčně stagnovala. Nejvíce nezaměstnanost vzrostla v hl. m. Praze, a to o 0,11 p. b., druhý největší nárůst jsme zaznamenali v našem kraji (0,3 p. b.) a nejmenší nárůst byl zaznamenán v Jihomoravském kraji (0,02 p. b.). V rámci srovnání krajů patří Ústeckému kraji nadále předposlední příčka hned za Moravskoslezským krajem (5,50 % podíl nezaměstnaných). Nejlepší hodnoty podílu nezaměstnaných bylo dosaženo opět v Pardubickém kraji (2,66%), kde bylo rovněž dosaženo nejnižší nezaměstnanosti mužů i žen, a to 2,41 % resp. 2,92 %. Naopak nejvyšší nezaměstnanost žen byla zjištěna opět v Ústeckém kraji (5,92 %), v případě mužů opět v Moravskoslezském kraji (5,57 %).

 

K 31. srpnu 2020 registrovaly úřady práce na území Ústeckého kraje celkem 30 506 neumístěných uchazečů o zaměstnání, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 28 614 (94 % evidovaných uchazečů). V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji zvýšil o 167 osob. Nárůst byl zaznamenán ve čtyřech okresech kraje. Nejvíce vzrostl počet uchazečů v okrese Most (168 osob), nejméně v okrese Louny (1 osoba). K poklesu uchazečů o zaměstnání došlo v okresech Děčín (-51), Chomutov (-41) a Litoměřice (-33). Na úřadech práce bylo v kraji v srpnu nově zaregistrováno celkem 3 563 osob (proti červenci se tento počet snížil o 683 osob), z jejich evidence naopak odešlo 3 396 uchazečů.

 

Z pohledu věkové struktury mezi uchazeči o zaměstnání v srpnu letošního roku nadále převažovaly osoby ve věku 55–59 let (3 652 osob, tj. 12,0 % uchazečů), druhou nejpočetnější skupinou byly osoby ve věku 40–44 let (3 447 osob, tj. 11,3 %), třetí významnou skupinu tvořily osoby ve věku 45–49 let (3 373 osob, tj. 11,1 %). Mezi nezaměstnanými bylo i 329 osob ve věku 65 a více let (1,1 %). Průměrný věk nezaměstnaných se meziměsíčně poklesl o 0,1 na 41,5 roku. Největší počet uchazečů o zaměstnání tvořili uchazeči se základním vzděláním a uchazeči se středním odborným vzděláním s výučním listem (33,1 %, resp. 27,4 %). Mezi nezaměstnanými byla i dvě procenta osob s vysokoškolským vzděláním.

 

Počet volných pracovních míst v kraji ke konci srpna vzrostl na 16 136 (tj. o 39 míst více než tomu bylo na konci července); na jedno volné pracovní místo připadalo 1,89 uchazeče o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými místy vykázal v rámci Ústeckého kraje okres Chomutov (0,92 uchazeče na jedno volné pracovní místo). Nejhorší situace byla v okrese Ústí nad Labem, kde na 1 volné pracovní místo připadalo 3,91 uchazečů.

 

Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)*

 

 

Kontakt:

Bc. Iva Princová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

email: infoservisul@czso.cz

tel.: 472 706 106

 

  • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na
  • Tab.1_NezamKraje_0820.xlsx
  • Tab.2_PodilOkresy_0820.xlsx
  • Tab.3_PocetUchazecu_0820.xlsx
  • Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v srpnu 2020 (aktualita v pdf)