Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v srpnu 2019

 

Podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji se v srpnu letošního roku nepatrně meziměsíčně snížil o 0,09 procentních bodů na hodnotu 3,85 %. Nezaměstnanost mužů je nadále  pod hranicí 4 %, nezaměstnanost žen pod 5% hodnotou, i tak je však nezaměstnaných žen v Ústeckém kraji nejvíce z celé republiky. V pěti okresech kraje bylo v srpnu evidováno méně nezaměstnaných, v okrese Děčín a Chomutov nezaměstnanost nepatrně stoupla.

K 31. 8. 2019 dosáhl podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji hodnoty 3,85 %, tj. o 0,09 procentních bodů (p. b.) méně než tomu bylo na konci července 2019. V porovnání se srpnem loňského roku nezaměstnanost v srpnu letošního roku v kraji poklesla o 0,81 p. b., od ledna letošního roku pak do konce srpna došlo k poklesu o 0,89 p. b. V případě mužů nezaměstnanost poklesla o 0,12 p. b. a  dosáhla hodnoty 3,11 %, v případě žen podíl nezaměstnaných zůstal téměř na hodnotě z července, když bylo dosaženo hodnoty 4,63 % (snížení o 0,05 p. b.).

Meziměsíčně se podíl nezaměstnaných s větší či menší intenzitou snížil v pěti okresech Ústeckého kraje. Okres Most (4,79 %) je svými hodnotami dlouhodobě nejhorší jak v rámci našeho kraje, tak v rámci okresů ČR, v srpnu letošního roku však bylo nejvíce nezaměstnaných evidováno v okrese Chomutov (4,87 %). Okres Most se tak opět o jedno místo posunul a vylepšil tak svou pozici, když se umístil na 74. pozici v rámci ČR (ze 77 okresů). Nejlepší pozici v meziokresním srovnání ČR dosáhl okres Litoměřice (44. pozice ze 47. pozice). Napříč okresy České republiky se nezaměstnanost více či méně zvýšila v pětačtyřiceti okresech a ve dvou stagnovala, nejnižší nezaměstnanost byla vykázána opět v okrese Praha-východ (1,19 %), nejvyšší opět v okrese Karviná (6,61 %). Nejvýrazněji poklesla nezaměstnanost v našem okrese Ústí nad Labem (snížení o 0,39 p. b.) a v Karlovarském okrese Sokolov (pokles o 0,20 p. b.).

V rámci srovnání krajů patří Ústeckému kraji nadále předposlední příčka hned za Moravskoslezským krajem (4,24% podíl nezaměstnaných). Stejně jako v Ústeckém kraji poklesla nezaměstnanost ještě v pěti regionech. Nejvýraznější snížení vykázal Karlovarský kraj (-0,13 p. b.), nejlepší hodnoty podílu nezaměstnaných bylo opět dosaženo v Pardubickém kraji (1,90 %). Nejnižší nezaměstnanost žen vykázalo Hlavní město Praha (2,24 %), mužů pak Pardubický kraj (1,54 %). Naopak nejvyšší nezaměstnanost žen byla zjištěna opět v Ústeckém kraji (4,63 %), v případě mužů v Moravskoslezském kraji (4,05 %).

K 31. 8. 2019 registrovaly úřady práce na území  Ústeckého kraje celkem 22 369 neumístěných uchazečů o  zaměstnání, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15-64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 20 355 (91 % evidovaných uchazečů). V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji snížil o 537 osob, kdy ke snížení došlo v pěti okresech našeho kraje, nejvíce v okrese Ústí  (o 297 osob), nejméně v okrese Louny (snížení o 32 osob). V okrese Děčín a Chomutov se počet osob bez práce v srpnu zvýšil o 19, resp. o 12 osob. Na úřadech práce v kraji bylo v srpnu nově zaregistrováno celkem 3 388 osob (proti červenci se tento počet snížil celkem o 662 osob), z jejich evidence naopak odešlo 3 925 uchazečů.

Z pohledu věkové struktury mezi uchazeči o zaměstnání v srpnu letošního roku nadále převažovaly osoby ve věku 55-59 let (2 993 osob, tj. 13,4 % uchazečů), druhou nejpočetnější skupinou byly osoby ve věku 40-44 let (2 636 osob, tj. 11,8 %), k této věkové skupině se pak 11% podílem přiblížila skupina 50-54letých (2 465 osob). Průměrný věk nezaměstnaných v srpnu zůstal na červencové hodnotě 42,4 let. Mezi nezaměstnanými bylo i 239 osob ve  věku 65 a více let. Největší počet uchazečů o zaměstnání tvořili uchazeči se základním vzděláním a uchazeči se středním odborným vzděláním s výučním listem (31,1 %, resp. 27,8 %). Mezi nezaměstnanými bylo i 3,7 % osob s  vysokoškolským vzděláním.

Počet volných pracovních míst v kraji ke konci srpna poklesl na 16 743 (tj. o 172 míst méně než tomu bylo na konci července); na jedno volné pracovní místo připadalo 1,34 uchazeče o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými místy vykázaly opět okres Teplice a Chomutov (necelý 1 uchazeč, tedy 0,87, resp. 0,89 uchazeče na jedno volné pracovní místo. Nejhorší situace zůstává nadále v okrese Ústí nad Labem, kde na 1 volné pracovní místo připadalo 2,30 uchazečů.

 

Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)*

 Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)*

 

 Kontakt:

Ing. Monika Raušerová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

email: infoservisul@czso.cz

tel.: 472 706 121

 

  • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na
  • Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v srpnu 2019 (aktualita v pdf)
  • Tab.1_NezamKraje_0819.xlsx
  • Tab.2_podilokresy_0819.xlsx
  • Tab.3_PocetUchazecu_0819.xlsx