Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v říjnu 2019

 

Podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji se v říjnu letošního roku nepatrně meziměsíčně snížil o 0,12 procentních bodů na hodnotu 3,65 %. Nezaměstnanost mužů se zastavila těsně nad hranicí 3 %, nezaměstnanost žen klesla na hodnotu 4,27 %, i tak je stále nezaměstnaných žen v Ústeckém kraji nejvíce z celé republiky. V kraji pak nezaměstnanost klesala v šesti okresech, pouze v Děčíně byl zaznamenán mírný nárůst.

K 31. 10. 2019 dosáhl podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji hodnoty 3,65 %, tj. o 0,12 procentních bodů (p. b.) méně než tomu bylo na konci září 2019. V porovnání s říjnem loňského roku nezaměstnanost v říjnu letošního roku v kraji poklesla o 0,69 p. b., od ledna letošního roku pak do konce října došlo k poklesu o 1,09 p. b. V případě žen nezaměstnanost poklesla o 0,16 p. b. a dosáhla hodnoty 4,27 %, v případě mužů podíl nezaměstnaných poklesl na hodnotu 3,07 % (snížení o 0,08 p. b.).

Meziměsíčně se podíl nezaměstnaných s větší či menší intenzitou snížil v šesti okresech Ústeckého kraje. V meziokresním srovnání nezaměstnanosti se v říjnu 2019 pět okresů Ústeckého kraje umístilo mezi posledními místy (68. pozice a dále – ze 77 pozic). Ve třech okresech se nezaměstnanost stále drží nad 4 %, a to v okresech Louny, Most a Chomutov (72., 73. a 75. pozice). Oproti září nedošlo v meziokresním srovnání z pohledu Ústeckého kraje k významným změnám, okresy Litoměřice, Děčín a Ústí nad Labem si pohoršily o jednu příčku, okres Most si o jednu příčku polepšil. Nejlépe se opět umístil okres Litoměřice, který obsadil 44. pozici. Napříč okresy České republiky se nezaměstnanost více či méně zvýšila v devíti okresech a ve dvou stagnovala. Nejnižší nezaměstnanost byla vykázána opět v okrese Praha-východ (1,13 %), nejvyšší opět v okrese Karviná (6,43 %). Nejvýrazněji poklesla nezaměstnanost v našich okresech Louny a Most (snížení o 0,27 p. b. resp. o 0,21 p. b.), ve Středočeském kraji v okrese Kolín (pokles o 0,22 p. b.), a na Vysočině v okrese Jihlava (pokles o 0,20 p. b.).

V rámci srovnání krajů patří Ústeckému kraji nadále předposlední příčka hned za Moravskoslezským krajem (4,10 % podíl nezaměstnaných). K poklesu nezaměstnanosti došlo ve všech regionech ČR kromě Karlovarského kraje (nárůst o 0,03 p. b.). Nejvýraznější snížení vykázaly hned 4 kraje, a to kraj Vysočina, Zlínský, Jihomoravský a Ústecký kraj (shodně -0,12 p. b.). Kraje Moravskoslezský a Olomoucký zaznamenaly snížení o 0,11 p. b. Nejlepší hodnoty podílu nezaměstnaných bylo opět dosaženo v Pardubickém kraji (1,81 %), následovaného Jihočeským krajem (1,84 %).  Nejnižší nezaměstnanost žen vykázal rovněž Pardubický kraj (2,03 %), této hodnotě se přiblížilo i Hl. město Praha (2,04 %) a Jihočeský kraj (2,06 %). Nezaměstnanost mužů pak byla nejnižší v Pardubickém kraji (1,60 %), v Jihočeském kraji pak vykázali nezaměstnanost mužů jen nepatrně vyšší (1,63 %). Naopak nejvyšší nezaměstnanost žen byla zjištěna opět v Ústeckém kraji (4,27 %), v případě mužů opět v Moravskoslezském kraji (4,04 %).

K 31. 10. 2019 registrovaly úřady práce na území  Ústeckého kraje celkem 21 384 neumístěných uchazečů o  zaměstnání, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15-64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 19 311 (90 % evidovaných uchazečů). V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji snížil o 623 osob, kdy ke snížení došlo v šesti okresech našeho kraje, nejvíce v okrese Chomutov (o 153 osob), nejméně v okrese Ústí nad Labem (snížení o 17 osob). V okrese Děčín se počet osob bez práce v říjnu zvýšil o 5 osob. Na úřadech práce bylo v kraji v říjnu nově zaregistrováno celkem 4 103 osob (proti září se tento počet snížil celkem o 841 osob), z jejich evidence naopak odešlo 4 726 uchazečů.

Z pohledu věkové struktury mezi uchazeči o zaměstnání v říjnu letošního roku nadále převažovaly osoby ve věku 55-59 let (2 825 osob, tj. 13,2 % uchazečů), druhou nejpočetnější skupinou byly osoby ve věku 40-44 let (2 392 osob, tj. 11,2 %). Průměrný věk nezaměstnaných vzrostl o 0,3 na hodnotu 41,8 let. Mezi nezaměstnanými bylo i 242 osob ve věku 65 a více let. Největší počet uchazečů o zaměstnání tvořili uchazeči se základním vzděláním a uchazeči se středním odborným vzděláním s výučním listem (32,2 %, resp. 27,9 %). Mezi nezaměstnanými bylo i 2,1 % osob s  vysokoškolským vzděláním.

Počet volných pracovních míst v kraji ke konci října poklesl na 16 280 (tj. o 556 míst méně než tomu bylo na konci září); na jedno volné pracovní místo připadalo 1,31 uchazeče o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými místy vykázaly opět okres Teplice a Chomutov (necelý 1 uchazeč, tedy 0,83, resp. 0,92 uchazeče na jedno volné pracovní místo. Nejhorší situace zůstává nadále v okrese Ústí nad Labem, kde na 1 volné pracovní místo připadalo 2,27 uchazečů.

Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)*

 

Kontakt:

Bc. Iva Princová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

email: infoservisul@czso.cz

tel.: 472 706 173

 

  • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na
  • Integrovaném portálu MPSV Odkaz [nové okno]
  • Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v říjnu 2019 (aktualita v pdf)
  • Tab.1_NezamKraje_1019.xlsx
  • Tab.2_PodilOkresy_1019.xlsx
  • Tab.3_PocetUchazecu_1019.xlsx