Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v prosinci 2019

 

Podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji v prosinci letošního roku meziměsíčně rostl. Nezaměstnanost mužů vzrostla o 0,31 % na hodnotu 3,41 %, nezaměstnanost žen vzrostla o 0,18 % na hodnotu 4,42 %. Nezaměstnanost žen v Ústeckém kraji je stále nejvyšší z celé ČR. Nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve všech okresech Ústeckého kraje.

K 31. 12. 2019 dosáhl podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji hodnoty 3,90 %, což je o 0,25 p. b. více než na konci listopadu 2019. V porovnání s prosincem loňského roku nezaměstnanost v prosinci letošního roku v kraji poklesla o 0,60 p. b., od ledna letošního roku do konce prosince došlo k poklesu o 0,84 p. b. V případě žen nezaměstnanost vzrostla o 0,18 p. b. a dosáhla hodnoty 4,42 %, v případě mužů podíl nezaměstnaných vzrostl na hodnotu 3,41 % (růst o 0,31 p. b.).

Meziměsíčně se podíl nezaměstnaných s větší či menší intenzitou zvýšil ve všech okresech Ústeckého kraje. V meziokresním srovnání nezaměstnanosti se v prosinci 2019 pět okresů Ústeckého kraje umístilo mezi posledními místy (67. pozice a dále – ze 77 pozic). Z pohledu Ústeckého kraje došlo většinou ke zlepšení pozice jednotlivých okresů, pouze okres Litoměřice si pohoršil o dvě příčky (z 46. na 48.). Nejvíce si polepšil okres Teplice, a to o osm příček (ze 47. na 39.) a dosáhl tak z okresů Ústeckého kraje nejlepšího umístění v žebříčku. Napříč okresy České republiky se nezaměstnanost více či méně zvýšila ve všech okresech vyjma tří, ve kterých stagnovala. Nejnižší nezaměstnanost byla vykázána opět v okrese Praha-východ (1,10 %), nejvyšší opět v okrese Karviná (6,71 %). Nejvýraznější nárůst nezaměstnanosti zaznamenali v okrese Jeseník, a to o 1,47 p. b.

V rámci srovnání krajů patří Ústeckému kraji nadále předposlední příčka hned za Moravskoslezským krajem (4,44 % podíl nezaměstnaných). Nezaměstnanost vzrostla ve všech krajích ČR, nejvíce pak v Olomouckém kraji (+0,43 p. b.), na Vysočině (+0,42 p. b.) a Jihočeském kraji (+ 0,41 p. b.). Nejmenší nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v hlavním městě Praze, a to o 0,03 p. b. Nejlepší hodnoty podílu nezaměstnaných bylo dosaženo v hlavním městě Praze (1,90 %), kde bylo rovněž dosaženo nejnižší nezaměstnanosti mužů i žen, a to 1,79 % resp. 2,00 %. Naopak nejvyšší nezaměstnanost žen byla zjištěna opět v Ústeckém kraji (4,42 %), v případě mužů opět v Moravskoslezském kraji (4,62 %).

K 31. 12. 2019 registrovaly úřady práce na území  Ústeckého kraje celkem 22 637 neumístěných uchazečů o  zaměstnání, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15-64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 20 604 (91 % evidovaných uchazečů). V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji zvýšil o 1 267 osob, kdy k růstu došlo ve všech okresech našeho kraje, nejvíce v okrese Litoměřice (o 325 osob), nejméně v okrese Teplice (o 107 osob). Na úřadech práce bylo v kraji v prosinci nově zaregistrováno celkem 4 060 osob (proti listopadu se tento počet zvýšil celkem o 95 osob), z jejich evidence naopak odešlo 2 793 uchazečů.

Z pohledu věkové struktury mezi uchazeči o zaměstnání v prosinci letošního roku nadále převažovaly osoby ve věku 55-59 let (3 082 osob, tj. 13,6 % uchazečů), druhou nejpočetnější skupinou byly osoby ve věku 40-44 let (2 624 osob, tj. 11,6 %). Mezi nezaměstnanými bylo i 251 osob ve věku 65 a více let. Průměrný věk nezaměstnaných vzrostl o 0,2 na hodnotu 42,3 let. Největší počet uchazečů o zaměstnání tvořili uchazeči se základním vzděláním a uchazeči se středním odborným vzděláním s výučním listem (31,7 %, resp. 29,7 %). Mezi nezaměstnanými bylo i 2,0 % osob s vysokoškolským vzděláním.

Počet volných pracovních míst v kraji ke konci prosince vzrostl na 15 691 (tj. o 536 míst více než tomu bylo na konci listopadu); na jedno volné pracovní místo připadalo 1,44 uchazeče o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými místy vykázaly opět okres Teplice a Chomutov (necelý 1 uchazeč, tedy 0,93, resp. 0,88 uchazeče na jedno volné pracovní místo). Nejhorší situace pak byla v okrese Děčín a Ústí nad Labem, kde na 1 volné pracovní místo připadalo 2,52 resp. 2,42 uchazečů.

Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)*

Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)*

 

Kontakt:

Bc. Iva Princová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

email: infoservisul@czso.cz

tel.: 472 706 173

 

  • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na
  • Integrovaném portálu MPSV Odkaz [nové okno]
  • Tab.1_NezamKraje_1219.xlsx
  • Tab.2_podilokresy_1219.xlsx
  • Tab.3_PocetUchazecu_1219.xlsx
  • Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v prosinci 2019 (aktualita v pdf)