Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v lednu 2020

 

Podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji v lednu letošního roku meziměsíčně vzrostl o 0,39 procentního bodu (p. b.) na hodnotu 4,29 %. Nezaměstnanost mužů vzrostla o 0,43 p. b. na hodnotu 3,84 %, nezaměstnanost žen vzrostla o 0,34 p. b. na hodnotu 4,76 %. Nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve všech okresech Ústeckého kraje.

K 31. 1. 2020 dosáhl podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji hodnoty 4,29 %, což je o 0,39 p. b. více než na konci prosince 2019. V porovnání s lednem loňského roku nezaměstnanost v lednu letošního roku v kraji poklesla o 0,45 p. b. V případě žen nezaměstnanost vzrostla o 0,34 p. b. a dosáhla hodnoty 4,76 %, v případě mužů podíl nezaměstnaných vzrostl na hodnotu 3,84 % (růst o 0,43 p. b.). Nezaměstnanost žen v Ústeckém kraji je stále nejvyšší z celé ČR.

Neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa k 31. lednu 2020

Meziměsíčně se podíl nezaměstnaných s větší či menší intenzitou zvýšil ve všech okresech Ústeckého kraje. V meziokresním srovnání nezaměstnanosti se v lednu 2020 pět okresů Ústeckého kraje opět umístilo mezi posledními místy (67. pozice a dále – ze 77 pozic). Z pohledu Ústeckého kraje se meziměsíčně změnilo umístění tří okresů. Okres Teplice a Chomutov si shodně pohoršily o jednu příčku a umístily se tak na 40. resp. 73. místě, okres Litoměřice si o jednu příčku polepšil, když se umístil na 47. pozici. Okres Teplice dosáhl svým umístěním na 40. místě nejlepšího umístění v žebříčku. V lednu 2020 se nezaměstnanost více či méně zvýšila napříč všemi okresy České republiky. Nejnižší nezaměstnanost byla vykázána opět v okrese Praha-východ (1,19 %), nejvyšší opět v okrese Karviná (6,94 %). Nejvýraznější nárůst nezaměstnanosti zaznamenali v okrese Znojmo, a to o 0,77 p. b.

Meziměsíčně vzrostla nezaměstnanost ve všech krajích ČR, nejvíce pak v našem kraji (+0,39 p. b.), a v Jihočeském kraji (+0,35 p. b.). Nejmenší nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v hlavním městě Praze, a to o 0,05 p. b. V rámci srovnání krajů patří Ústeckému kraji nadále předposlední příčka hned za Moravskoslezským krajem (4,63 % podíl nezaměstnaných). Nejlepší hodnoty podílu nezaměstnaných bylo dosaženo v hlavním městě Praze (1,94 %), kde bylo rovněž dosaženo nejnižší nezaměstnanosti mužů i žen, a to 1,85 % resp. 2,04 %. Naopak nejvyšší nezaměstnanost žen byla zjištěna opět v Ústeckém kraji (4,76 %), v případě mužů opět v Moravskoslezském kraji (4,91 %).

K 31. lednu 2020 registrovaly úřady práce na území  Ústeckého kraje celkem 24 717 neumístěných uchazečů o  zaměstnání, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15-64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 22 650 (92 % evidovaných uchazečů). V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji zvýšil o 2 080 osob, kdy k růstu došlo ve všech okresech našeho kraje, nejvíce v okrese Děčín (o 427 osob), nejméně v okrese Litoměřice (o 149 osob). Na úřadech práce bylo v kraji v lednu nově zaregistrováno celkem 5 768 osob (proti prosinci se tento počet zvýšil celkem o 1 708 osob), z jejich evidence naopak odešlo 3 688 uchazečů.

Z pohledu věkové struktury mezi uchazeči o zaměstnání v lednu letošního roku nadále převažovaly osoby ve věku 55-59 let (3 328 osob, tj. 13,5 % uchazečů), druhou nejpočetnější skupinou byly osoby ve věku 40-44 let (2 884 osob, tj. 11,7 %). Mezi nezaměstnanými bylo i 254 osob ve věku 65 a více let. Průměrný věk nezaměstnaných klesl o 0,2 na hodnotu 42,1 let. Největší počet uchazečů o zaměstnání tvořili uchazeči se základním vzděláním a uchazeči se středním odborným vzděláním s výučním listem (32,0 %, resp. 29,8 %). Mezi nezaměstnanými bylo i 1,9 % osob s vysokoškolským vzděláním.

Počet volných pracovních míst v kraji ke konci ledna vzrostl na 14 767 (tj. o 924 míst méně než tomu bylo na konci prosince); na jedno volné pracovní místo připadalo 1,67 uchazeče o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými místy vykázaly opět okres Chomutov a Teplice (1,01, resp. 1,15 uchazeče na jedno volné pracovní místo). Nejhorší situace pak byla v okrese Děčín a Ústí nad Labem, kde na 1 volné pracovní místo připadalo 2,98 resp. 2,80 uchazečů.

Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)*

Podíl nazaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech

Kontakt:

Bc. Iva Princová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

email: infoservisul@czso.cz

tel.: 472 706 173

 

  • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na
  • Integrovaném portálu MPSV Odkaz [nové okno]
  • Tab.1_NezamKraje_0120.xlsx
  • Tab.2_PodilOkresy_0120.xlsx
  • Tab.3_PocetUchazecu_0120.xlsx
  • Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v lednu 2020 (aktualita v pdf)