Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v květnu 2020

 

Meziměsíčně podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji vzrostl o 0,29 p. b. a dosáhl hodnoty 5,04 %. Nezaměstnanost mužů vzrostla o 0,31 p. b. na hodnotu 4,57 %, nezaměstnanost žen vzrostla o 0,28 p. b. na hodnotu 5,54 %. Nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve všech okresech Ústeckého kraje.

K 31. 5. 2020 dosáhl podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji hodnoty 5,04 %, meziměsíčně došlo k nárůstu o 0,29 p. b. Oproti lednu letošního roku nezaměstnanost vzrostla o 0,76 p. b. V porovnání s květnem loňského roku nezaměstnanost v květnu letošního roku v kraji vzrostla o 1,00 p. b. V případě žen nezaměstnanost vzrostla o 0,28 p. b. a dosáhla hodnoty 5,54 %, v případě mužů podíl nezaměstnaných vzrostl na hodnotu 4,57 % (+0,31 p. b.). Nezaměstnanost žen v Ústeckém kraji je i nadále nejvyšší z celé ČR.

Meziměsíčně podíl nezaměstnaných v jednotlivých okresech Ústeckého kraje vzrostl s různou intenzitou. Nejvíce nezaměstnanost vzrostla v okresech Most (+0,53 p. b.), Chomutov (+0,46 p. b.) a Teplice (+0,40 p. b.). Nejméně vzrostla nezaměstnanost v okrese Litoměřice (+0,02 p. b.). V meziokresním srovnání nezaměstnanosti se v květnu 2020 pět okresů Ústeckého kraje opět umístilo mezi posledními místy (65. pozice a dále – ze 77 pozic). Nejlépe se umístil okres Litoměřice, který s nezaměstnaností 3,42 % dosáhl na 43. příčku. V květnu 2020 nezaměstnanost vzrostla ve většině okresů České republiky, ve dvou okresech stagnovala a v deseti okresech poklesla. Nejnižší nezaměstnanost byla vykázána v okrese Rychnov nad Kněžnou (1,85 %), nejvyšší opět v okrese Karviná (7,83 %). Nejvýraznější nárůst nezaměstnanosti zaznamenali v okrese Cheb, a to o 0,67 p. b., naproti tomu nejvíce nezaměstnanost klesla v okrese Jeseník (-0,33 p. b.).

Meziměsíčně nezaměstnanost vzrostla ve všech krajích ČR. Nejvíce nezaměstnanost vzrostla v Karlovarském kraji, a to o 0,66 p. b., nejméně v Jihočeském kraji (+0,02 p. b.). V rámci srovnání krajů patří Ústeckému kraji nadále předposlední příčka hned za Moravskoslezským krajem (5,25 % podíl nezaměstnaných). Nejlepší hodnoty podílu nezaměstnaných bylo dosaženo v Pardubickém kraji (2,59 %), kde bylo rovněž dosaženo nejnižší nezaměstnanosti mužů i žen, a to 2,46 % resp. 2,73 %. Naopak nejvyšší nezaměstnanost žen byla zjištěna opět v Ústeckém kraji (5,54 %), v případě mužů opět v Moravskoslezském kraji (5,41 %), kde také jako v jediném kraji byla u mužů překonána hranice 5,0 %.

K 31. květnu 2020 registrovaly úřady práce na území Ústeckého kraje celkem 28 404 neumístěných uchazečů o zaměstnání, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15-64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 26 572 (94 % evidovaných uchazečů). V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji zvýšil o 1 453 osob. Nárůst byl zaznamenán ve všech okresech kraje vyjma okresu Litoměřice, kde došlo k poklesu o 1 uchazeče. Nejvíce vzrostl počet uchazečů v okresech Chomutov a Most (378 resp. 363 osob). Na úřadech práce bylo v kraji v květnu nově zaregistrováno celkem 3 778 osob (proti dubnu se tento počet snížil o 828 osob), z jejich evidence naopak odešlo 2 325 uchazečů.

Z pohledu věkové struktury mezi uchazeči o zaměstnání v květnu letošního roku nadále převažovaly osoby ve věku 55-59 let (3 605 osob, tj. 12,7 % uchazečů), druhou nejpočetnější skupinou byly osoby ve věku 45-49 let (3 207 osob, tj. 11,3 %) a osoby ve věku 40-44 let (3 192 osob, tj. 11,2 %). Mezi nezaměstnanými bylo i 295 osob ve věku 65 a více let (1,0 %). Průměrný věk nezaměstnaných poklesl o 0,2 na hodnotu 41,7 let. Největší počet uchazečů o zaměstnání tvořili uchazeči se základním vzděláním a uchazeči se středním odborným vzděláním s výučním listem (32,1 %, resp. 28,5 %). Mezi nezaměstnanými byla i 2,0 % osob s vysokoškolským vzděláním.

Počet volných pracovních míst v kraji ke konci května klesl na 15 248 (tj. o 185 míst méně než tomu bylo na konci dubna); na jedno volné pracovní místo připadalo 1,86 uchazeče o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými místy vykázal v rámci Ústeckého kraje okres Chomutov (1,08 uchazeče na jedno volné pracovní místo). Nejhorší situace byla v okrese Děčín a Ústí nad Labem, kde na 1 volné pracovní místo připadalo 3,50 resp. 3,34 uchazečů.Kontakt:
Bc. Iva Princová
Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
email: infoservisul@czso.cz
tel.: 472 706 106

 

 

  • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na
  • Integrovaném portálu MPSV Odkaz [nové okno]
  • Tab1_NezamKraje_0520.xlsx
  • Tab2_PodilOkresy_0520.xlsx
  • Tab3_PocetUchazecu_0520.xlsx
  • Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v květnu 2020 (aktualita v pdf)