Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v dubnu druhá nejvyšší v ČR

 

Podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji se i v dubnu letošního roku snížil. Nezaměstnanost mužů poklesla pod 4 %, nezaměstnanost žen pod 5 %. Ve všech okresech kraje bylo evidováno méně nezaměstnaných.

K 30. 4. 2019 dosáhl podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji hodnoty 4,30 %, tj. o 0,31 procentních bodů (p. b.) méně než tomu bylo na konci března 2019. V porovnání s dubnem loňského roku nezaměstnanost v dubnu letošního roku v kraji poklesla o 0,69 p. b. V případě mužů se nezaměstnanost meziměsíčně snížila o 0,37 p. b. na 3,76 %, v případě žen podíl nezaměstnaných poprvé v letošním roce poklesl pod hodnotu pěti procent, když bylo dosaženo hodnoty 4,86 % (pokles o 0,25 p. b.).

Meziměsíčně se podíl nezaměstnaných s větší či menší intenzitou snížil ve všech okresech Ústeckého kraje. Okres Most (5,67 %) je svými hodnotami dlouhodobě nejhorší a v dubnu se opět umístil na předposlední 76. pozici v rámci ČR. Nejlepší pozici v meziokresním srovnání dosáhl okres Litoměřice (48. pozice). Napříč okresy České republiky se nezaměstnanost také snížila, nejnižší nezaměstnanost byla vykázána v okrese Praha-východ (1,06 %), nejvyšší opět v okrese Karviná (6,86 %).

Neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa k 30. dubnu 2019

Republiková hodnota ukazatele ve srovnání s 31. 3. 2019 poklesla o 0,24 p. b. na 2,75 % a meziměsíční pokles vykázaly i ostatní kraje České republiky. Nejvýraznější snížení o 0,38 p. b. zaznamenal Kraj Vysočina, nejnižší snížení bylo vykázáno v Karlovarském kraji (o 0,14 p. b.) a v  Praze (o 0,03 p. b.), kde nezaměstnanost stagnovala. V mezikrajském žebříčku první místo s 1,80% nezaměstnaností patří Pardubickému kraji, poslední místo s 4,36% nezaměstnaností pak Moravskoslezskému kraji. Nejméně nezaměstnaných žen se nacházelo v hlavním městě (1,94 %), v Pardubickém kraji byl zaznamenán nejmenší podíl nezaměstnaných mužů (1,65 %). Nejvyšší nezaměstnanost žen evidujeme v Ústeckém kraji (4,86 %), v případě mužů je to Moravskoslezský kraj (4,35 %).

K 30. 4. 2019 registrovaly úřady práce na území  Ústeckého kraje celkem 25 128 neumístěných uchazečů o  zaměstnání, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15-64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 22 760 (90,6 % evidovaných uchazečů). V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji snížil o 1 797 osob, kdy ke snížení došlo ve všech okresech našeho kraje, nejvíce v okrese Litoměřice (o 426 osob), nejméně v okrese Most (o 119 osob). Na úřadech práce v kraji bylo v dubnu nově zaregistrováno celkem 3 741 osob (proti březnu se počet snížil celkem o 324 osob), z jejich evidence naopak odešlo 5 538 uchazečů.

Z pohledu věkové struktury mezi uchazeči o zaměstnání i v dubnu letošního roku převažovaly osoby ve věku  55-59 let (3 281 osob, tj. 13,1 % uchazečů), druhou nejčetnější skupinou byly osoby ve věku 40-44 let (2 926 osob, tj. 11,6 %), k této věkové skupině se pak 11,4% podílem přiblížila skupina 50-54letých (2 864 osob). Průměrný věk nezaměstnaných se v dubnu nepatrně zvedl na hodnotu 42,2 let. Mezi nezaměstnanými bylo i 240 osob ve  věku 65 a více let. Největší počet uchazečů o zaměstnání tvořili uchazeči se základním vzděláním a uchazeči se středním odborným vzděláním s výučním listem (30 % resp. 27 %). Mezi nezaměstnanými bylo i 2,7 % osob s  vysokoškolským vzděláním.

Počet volných pracovních míst v kraji ke konci dubna vzrostl na 16 226 (tj. o 223 míst více než tomu bylo na konci března); na jedno volné pracovní místo připadalo 1,68 uchazeče o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými místy vykázaly opět okres Teplice (necelý 1 uchazeč resp. 0,97 uchazeče) a Chomutov (1,11 uchazeče na jedno volné pracovní místo), ke kterým se přidal okres Louny (1,18 uchazeče). Nejhorší situace zůstává nadále v okrese Ústí nad Labem, kde na 1 volné pracovní místo připadalo 2,77 uchazečů.

 

                        Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)*

Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)*


 

Kontakt:

Ing. Monika Raušerová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

email: infoservisul@czso.cz

tel.: 472 706 121

 

  • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na
  • Integrovaném portálu MPSV Odkaz [nové okno]
  • Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v dubnu druhá nejvyšší v ČR (aktualita v pdf)
  • Tab.1_nezamkraje_0419.xlsx
  • Tab.2_podilokresy_0419.xlsx
  • Tab.3_PocetUchazecu_0419.xlsx