Nezaměstnanost v kraji v červnu poprvé pod hranicí 4 %.

 

Podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji se i v červnu letošního roku snížil a poprvé se dostal pod hodnotu čtyř procent. Nezaměstnanost mužů je nadále  pod hranicí 4 %, nezaměstnanost žen pod 5% hodnotou. Ve všech okresech kraje bylo v červnu evidováno méně nezaměstnaných a po květnovém mírném snížení došlo opět ke zvýšení nabídky volných pracovních míst.

K 30. 6. 2019 dosáhl podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji hodnoty 3,83 %, tj. o 0,22 procentních bodů (p. b.) méně než tomu bylo na konci května 2019. V porovnání s červnem loňského roku nezaměstnanost v červnu letošního roku v kraji poklesla o 0,79 p. b., od ledna letošního roku byl pak pokles do června o 0,91 p. b. V případě mužů se nezaměstnanost meziměsíčně snížila o 0,27 p. b. na 3,20 %, v případě žen podíl nezaměstnaných zůstal pod hodnotu pěti procent, když bylo dosaženo hodnoty 4,49 % (pokles o 0,17 p. b.).

Meziměsíčně se podíl nezaměstnaných s větší či menší intenzitou snížil ve všech okresech Ústeckého kraje. Okres Most (4,78 %) je svými hodnotami dlouhodobě nejhorší a i v červnu se umístil na předposlední 76. pozici v rámci ČR. Nejlepší pozici v meziokresním srovnání dosáhl okres Litoměřice (48. pozice). Napříč okresy České republiky se nezaměstnanost více či méně snížila, nejnižší nezaměstnanost byla vykázána v okrese Praha-východ (1,06 %), nejvyšší opět v okrese Karviná (6,67 %). Ve čtyřech okresech nezaměstnanost stagnovala (Tachov, Jihlava, Písek a Praha) a v patnácti pak nepatrně vzrostla v rozmezí od 0,01 do 0,11 p. b. V okrese Ústí nad Labem a Most bylo snížení podílu nezaměstnaných nejvyšší v rámci ČR (0,49, resp. 0,45 p. b.).

Republiková hodnota ukazatele ve srovnání s 31. 5. 2019 v červnu nepatrně poklesla o 0,06 p. b. na 2,57 %, přičemž meziměsíční pokles vykázalo i dvanáct krajů České republiky. Nejvýraznější snížení o 0,22 p. b. nastalo právě v Ústeckém kraji, nejnižší snížení bylo vykázáno ve Středočeském kraji a v Kraji Vysočina, v Plzeňském kraji došlo k nepatrnému navýšení (o 0,05 p. b.), v Praze nezaměstnanost opět téměř stagnovala (+ 0,002 p. b.). V mezikrajském žebříčku první místo s 1,66% nezaměstnaností patří nadále Pardubickému kraji, poslední místo s 4,16% nezaměstnaností pak Moravskoslezskému kraji. Nejméně nezaměstnaných žen a mužů se nacházelo také v Pardubickém kraji (1,87 %, resp. 1,46 %). Nejvyšší nezaměstnanost žen evidujeme v Ústeckém kraji (4,49 %), v případě mužů je to Moravskoslezský kraj (4,07 %).

K 30. 6. 2019 registrovaly úřady práce na území  Ústeckého kraje celkem 22 398 neumístěných uchazečů o  zaměstnání, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15-64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 20 256 (90,4 % evidovaných uchazečů). V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji snížil o 1 278 osob, kdy ke snížení došlo ve všech okresech našeho kraje, nejvíce tentokrát v okrese Ústí  (o 387 osob), nejméně v okrese Litoměřice (o 62 osob). Na úřadech práce v kraji bylo v červnu nově zaregistrováno celkem 3 293 osob (proti květnu se tento počet snížil celkem o 335 osob), z jejich evidence naopak odešlo 4 571 uchazečů.

Z pohledu věkové struktury mezi uchazeči o zaměstnání v červnu letošního roku nadále převažovaly osoby ve věku       55-59 let (3 069 osob, tj. 13,7 % uchazečů), druhou nejčetnější skupinou byly osoby ve věku 40-44 let (2 575 osob, tj. 11,5 %), k této věkové skupině se pak 11,3% podílem přiblížila skupina 50-54letých (2 534 osob). Průměrný věk nezaměstnaných se v červnu zvedl na hodnotu 42,6 let. Mezi nezaměstnanými bylo i 230 osob ve  věku 65 a více let. Největší počet uchazečů o zaměstnání tvořili uchazeči se základním vzděláním a uchazeči se středním odborným vzděláním s výučním listem (31,1 %, resp. 27,2 %). Mezi nezaměstnanými bylo i 3,1 % osob s  vysokoškolským vzděláním.

Počet volných pracovních míst v kraji ke konci června vzrostl na 16 554 (tj. o 346 míst více než tomu bylo na konci května); na jedno volné pracovní místo připadalo 1,35 uchazeče o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými místy vykázaly opět okres Teplice a Chomutov (necelý 1 uchazeč, tedy 0,89, resp. 0,91 uchazeče na jedno volné pracovní místo. Nejhorší situace zůstává nadále v okrese Ústí nad Labem, kde na 1 volné pracovní místo připadalo 2,17 uchazečů.

Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)*

 


Kontakt:

Ing. Monika Raušerová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

email: infoservisul@czso.cz             

tel.: 472 706 121

  • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na
  • Integrovaném portálu MPSV Odkaz [nové okno]
  • Nezaměstnanost v kraji v červnu poprvé pod hranicí 4 % (aktualita v pdf)
  • Tab.1_NezamKraje_0619.xlsx
  • Tab.2_PodilOkresy_0619.xlsx
  • Tab.3_PocetUchazecu_0619.xlsx