Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v červnu 2022

 

Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v červnu 2022 meziměsíčně poklesla na hodnotu 4,91 %. Snížila se jak nezaměstnanost mužů, tak i nezaměstnanost žen. Tento trend byl patrný ve všech okresech kraje.

 

K 30. 6. 2022 dosáhl podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji hodnoty 4,91 %, meziměsíčně došlo k poklesu o 0,18 procentního bodu (p. b.). Oproti červnu loňského roku byla nezaměstnanost v šestém měsíci letošního roku nižší o 0,68 p. b., v porovnání s lednem 2022 byla nezaměstnanost v uplynulém měsíci nižší o 0,38 p. b. Z pohledu jednotlivých pohlaví se nezaměstnanost snížila jak u mužů, tak i u žen. U mužů došlo k poklesu o 0,23 p. b. na 4,16 %, u žen se nezaměstnanost snížila o 0,14 p. b. na 5,69 %. Ústecký kraj se tak dlouhodobě potýká s nejvyšší nezaměstnaností žen v celé ČR a od ledna letošního roku i s nejvyšší celkovou nezaměstnaností.

 

Neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa k 30. červnu 2022

 

Z vnitroregionálního pohledu podíl nezaměstnaných při porovnání s květnem letošního roku poklesl ve všech okresech Ústeckého kraje, nejvíce v okrese Chomutov a Louny (o 0,32 resp. 0,27 p. b.). Naproti tomu nejméně se snížila nezaměstnanost v okrese Litoměřice (o 0,08 p. b.). V meziokresním srovnání nezaměstnanosti se v rámci celé ČR umísťuje většina okresů Ústeckého kraje pravidelně na posledních příčkách. Výjimkou je okres Litoměřice, který v červnu dosáhl na 49. místo (ze 77. pozic). Ostatní okresy se umístily na 64. místě a dále. Nejhůře se umístil okres Most, který byl se svou nezaměstnaností 6,45 % druhým nejhorším okresem v ČR. V červnu poklesla nezaměstnanost v 57 okresech ČR, ve dvou okresech stagnovala a v 18 okresech byl zaznamenán nárůst nezaměstnanosti. Nejnižší nezaměstnanost byla vykázána v okrese Praha-východ (1,14 %), nejvyšší opět v okrese Karviná (8,04 %). K nejvýraznějšímu poklesu nezaměstnanosti došlo v okrese Jeseník (o 0,50 p. b.), nejvýraznější nárůst nezaměstnanosti zaznamenali v okrese Pelhřimov (o 0,07 p. b.).

 

Meziměsíčně nezaměstnanost poklesla ve všech krajích ČR, nejvíce v Karlovarském a Ústeckém kraji (o 0,23 resp. 0,18 p. b.). Nejnižších hodnot nezaměstnanosti bylo opět dosaženo v Pardubickém kraji (2,11 %), kde byla zároveň i nejnižší nezaměstnanost mužů (1,79 %) a žen (2,46 %). Nejvyšší nezaměstnanosti mužů bylo dosaženo v Moravskoslezském kraji (4,47 %), nejvyšší podíl nezaměstnaných žen je dlouhodobě v Ústeckém kraji (v červnu činil 5,69 %).

 

K 30. červnu 2022 registrovaly úřady práce na území Ústeckého kraje celkem 27 459 neumístěných uchazečů o zaměstnání, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 24 927 (90,8 % evidovaných uchazečů). V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji snížil o 930. Pokles byl zaznamenán ve všech okresech kraje. Nejvíce počet uchazečů poklesl v okrese Chomutov, a to o 256 osob. Na úřadech práce bylo v kraji v červnu nově zaregistrováno celkem 1 502 osob (proti květnu se tento počet snížil o 1 863 osob), z jejich evidence naopak odešlo 1 651 uchazečů.

 

Z pohledu věkové struktury uchazečů o zaměstnání převažovaly v červnu 2022 v Ústeckém kraji nadále osoby ve věku 55–59 let (3 698 osob, tj. 13,5 % uchazečů), druhou nejpočetnější skupinou byly osoby ve věku 45–49 let (3 049 osob, tj. 11,1 %). Mezi nezaměstnanými bylo i 514 osob ve věku 65 a více let (1,9 %). Průměrný věk nezaměstnaných meziměsíčně vzrostl o 0,1 na 42,6 roku. Nejvíce uchazečů o zaměstnání tvořili uchazeči se základním vzděláním a uchazeči se středním odborným vzděláním s výučním listem (35,5 %, resp. 26,0 %).

 

Počet volných pracovních míst v průběhu měsíce června poklesl na 13 318 (tj. o 540 míst méně než tomu bylo na konci května); na jedno volné pracovní místo připadalo 2,06 uchazeče o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými místy vykázal v rámci Ústeckého kraje okres Chomutov (1,17 uchazeče na jedno volné pracovní místo). Nejhorší situace byla v okresech Ústí nad Labem a Most, kde na 1 volné pracovní místo připadalo 4,46 resp. 3,75 uchazečů.

 

Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)*

Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)*

 

Kontakt:

Ing. Iva Princová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

Tel.: 472 706 106

Mob.: 797 874 132

E-mail: infoservisul@czso.cz
 

  • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na
  • Integrovaném portálu MPSV Odkaz [nové okno]
  • Tab.1_NezamKraje_0622.xlsx
  • Tab.2_PodilOkresy_0622.xlsx
  • Tab.3_PocetUchazecu_0622.xlsx
  • Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v červnu 2022 (aktualita v pdf)