Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v březnu nejvyšší v ČR

 

Podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji se poprvé v letošním roce snížil. K 31. 3. 2019 dosáhl hodnoty 4,61 %, tj. o 0,12 procentních bodů (p. b.) než na konci února 2019. V porovnání s březnem loňského roku nezaměstnanost v březnu letošního roku v kraji poklesla o 0,61 p. b. V případě mužů se nezaměstnanost meziměsíčně snížila o 0,19 p. b. na 4,13 %, v případě žen bylo snížení nepatrné a podíl nezaměstnaných žen stále zůstává nad hodnotou pěti procent, když bylo dosaženo hodnoty 5,11 % (pokles o 0,06 p. b.).

Meziměsíčně se podíl nezaměstnaných s větší či menší intenzitou snížil i v pěti okresech Ústeckého kraje, kromě okresu Chomutov, kde byl zaznamenán nárůst o 0,20 p. b. a okresu Ústí nad Labem, který stagnoval. Okres Most (5,75 %) je svými hodnotami dlouhodobě nejhorší, po lednovém měsíci, kdy svou pozici opět vylepšil, když se v republikovém srovnání dostal na 73. pozici, obsadil v březnu pozici 75 (obvykle obsazuje předposlední 76. pozici, v prosinci 74. pozice). Napříč okresy České republiky se nezaměstnanost spíše snižovala, nejnižší nezaměstnanost byla vykázána v okrese Praha-východ (1,10 %), nejvyšší opět v okrese Karviná (6,94 %).

Republiková hodnota ukazatele ve srovnání s 28. 2. 2019 poklesla o 0,21 p. b. na 2,99 % a meziměsíční pokles vykázaly i ostatní kraje České republiky. Nejvýraznější snížení o 0,40 p. b. zaznamenal Jihočeský kraj, nejnižší snížení bylo vykázáno v Hlavním městě Praze (-0,04 p. b.). V mezikrajském žebříčku první místo s 1,91 % nezaměstnaností patří Hlavnímu městu Praze, poslední s 4,61% nezaměstnaností pak Ústeckému kraji. Nejnižší nezaměstnanost žen i mužů vykázalo Hlavní město Praha (1,98 %, resp. 1,83 %). Nejvyšší nezaměstnanost žen evidujeme v Ústeckém kraji (5,11 %), v případě mužů to je Moravskoslezský kraj (4,75 %).

K 31. 3. 2019 registrovaly úřady práce na území  Ústeckého kraje celkem 26 925 neumístěných uchazečů o  zaměstnání, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15-64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 24 499 (91 % evidovaných uchazečů). V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji snížil o 685 osob, přičemž ke snížení došlo téměř ve všech okresech našeho kraje, nejvíce v okrese Litoměřice (o 297 osob). K nárůstu evidovaných osob o práci došlo v okresech Chomutov a Ústí nad Labem (o 152, resp. o 25 osob). Na úřadech práce v kraji bylo v březnu nově zaregistrováno celkem 4 065 osob (proti únoru se počet zvýšil celkem o 131 osob), z jejich evidence naopak odešlo 4 750 uchazečů.

Z pohledu věkové struktury mezi uchazeči o zaměstnání i v březnu letošního roku převažovaly osoby ve věku  55-59 let (3 513 osob, tj. 13 % uchazečů), druhou nejčetnější skupinou byly osoby ve věku 40-44 let (3 146 osob, tj. 11,7 %), k této věkové skupině se pak 11,4% podílem přiblížila skupina 50-54letých (3 077 osob). Průměrný věk nezaměstnaných se v březnu dostal na lednovou hodnotu, a to 42,1 let. Mezi nezaměstnanými bylo i 248 osob ve  věku 65 a více let. Největší počet uchazečů o zaměstnání tvořili uchazeči se základním vzděláním a uchazeči se středním odborným vzděláním s výučním listem (28,2 % resp. 28,1 %). Mezi nezaměstnanými bylo i 2,7 % osob s  vysokoškolským vzděláním.

Počet volných pracovních míst v kraji ke konci března vzrostl na 16 003 (tj. o 170 míst více než tomu bylo na konci února); na jedno volné pracovní místo připadalo 1,68 uchazečů o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými místy vykázal opět okres Teplice (1 uchazeč) a Chomutov (1,22 uchazeče na jedno volné pracovní místo). Nejhorší situace zůstává nadále v okrese Ústí nad Labem, kde na 1 volné pracovní místo připadali 3 uchazeči.

                              

                                 Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)*

 Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)*

 

Kontakt:

Ing. Monika Raušerová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

email: infoservisul@czso.cz

tel.: 472 706 121

 

  • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na
  • Integrovaném portálu MPSV Odkaz [nové okno]
  • Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v březnu nejvyšší v ČR (aktualita v pdf)
  • Tab_1_NezamKraje_0319.xlsx
  • Tab_2_podilokresy_0319.xlsx
  • Tab_3_pocetuchazecu_0319.xlsx