Nezaměstnanost v Ústeckém kraji k 31. prosinci 2018

 

Podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji se v průběhu prosince roku 2018 zvýšil (o 0,21 procentních bodů), ale i tak jeho hodnota nepřekročila hranici pěti procent, když dosáhl hodnoty 4,50 %. Ve srovnání s koncem prosince 2017 se nezaměstnanost v kraji snížila v úhrnu o 0,9 procentních bodů (p. b.) a od ledna letošního roku o 1,0 p. b. Nezaměstnanost se v prosinci letošního roku zvýšila i u obou pohlaví, u mužů dosáhla hodnoty 3,98 % (zvýšení o 0,24 p. b.), u žen byl podíl nezaměstnaných opět nad hodnotou pěti procent, když bylo dosaženo hodnoty 5,06 % (zvýšení o 0,19 p. b.).

Meziměsíčně se podíl nezaměstnaných s větší či menší intenzitou zvýšil téměř ve všech okresech Ústeckého kraje.  Výjimkou byl okres Most, kde došlo k nepatrnému snížení (o 0,06 p. b.). K největšímu zvýšení došlo v okrese Litoměřice, kdy došlo k meziměsíčnímu nárůstu o 0,53 p. b. Okres Most (5,72 %) je svými hodnotami dlouhodobě nejhorší, v prosincovém měsíci však svou pozici vylepšil, když se v republikovém srovnání dostal na 74. pozici (obvykle obsazuje předposlední 76. pozici). Napříč Českou republikou se nezaměstnanost také zvášila, nejnižší nezaměstnanost byla vykázána v okrese Praha-východ (1,13 %), nejvyšší opět v okrese Karviná (6,94 %).

V rámci České republiky se nezaměstnanost ve srovnání s 30. listopadem 2018 nejvíce zvýšila v Kraji Vysočina a v Jihočeském kraji (shodně o 0,39 p. b.). Republiková hodnota se zvýšila o 0,26 p. b. na 3,07 %. Mezikrajské zvýšení vykázané v Ústeckém kraji (o 0,21 p. b.) bylo třetí nejnižší, i přesto mu s podílem 4,50 % patří nadále předposlední místo v rámci krajů ČR. Nejnižší hodnota podílu nezaměstnaných byla dosažena v Hlavním městě Praze (1,93 %). Nejvíce nezaměstnaných zůstalo nadále v Moravskoslezském kraji (4,65 %).

K 31. 12. 2018 registrovaly úřady práce na území  Ústeckého kraje celkem 26 335 neumístěných uchazečů o zaměstnání, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15-64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 23 957 (91 % evidovaných uchazečů). V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji zvýšil o 973 osob, přičemž ke zvýšení došlo v šesti okresech našeho kraje, nejvíce v okrese Litoměřice (o 373 osob). Snížení evidovaných osob o práci bylo zaznamenáno v okrese Most (o 48 osob). Na úřadech práce v kraji bylo v prosinci nově zaregistrováno celkem 3 795 osob (proti listopadu se počet snížil celkem o 421 osob), z jejich evidence naopak odešlo 2 822 uchazečů.

Z pohledu věkové struktury mezi uchazeči o zaměstnání i v prosinci letošního roku převažovaly osoby ve věku 55-59 let (3 469 osob, tj. 13,2 % uchazečů), druhou nejčetnější skupinou byly osoby ve věku 40-44 let (3 065 osob, tj. 11,6 %), k této věkové skupině se pak 11,4% podílem přiblížila skupina 50-54letých (2 997 osob). Průměrný věk nezaměstnaných se ke konci prosince zvýšil na 42,2 let. Mezi nezaměstnanými bylo i 232 osob ve věku 65 a více let. Největší počet uchazečů o zaměstnání tvořili uchazeči se základním vzděláním a uchazeči se středním odborným vzděláním s výučním listem (28,1 % resp. 28,9 %). Mezi nezaměstnanými bylo i 3,1 % osob s vysokoškolským vzděláním.

Počet volných pracovních míst v kraji ke konci prosince poklesl na 14 980 (tj. o 639 míst méně než tomu bylo na konci listopadu); na jedno volné pracovní místo připadalo 1,76 uchazečů o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými místy vykázal opět okres Teplice (1,06 uchazečů) a Chomutov (1,29 uchazečů na jedno volné pracovní místo). Nejhorší situace zůstává nadále v okrese Ústí nad Labem, kde na 1 volné pracovní místo připadalo 3,25 uchazečů.

Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)*

Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)*

 

Kontakt:

Ing. Monika Raušerová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

email: infoservisul@czso.cz

tel.: 472 706 121

 

  • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na
  • Tab.1_NezamKraje_1218.xlsx
  • Tab.2_PodilOkresy_1218.xlsx
  • Tab.3_PocetUchazecu_1218.xlsx