Nezaměstnanost v Ústeckém kraji k 31. prosinci 2016

 

V posledním měsíci roku 2016 se zastavil pokles nezaměstnanosti v Ústeckém kraj, který jsme mohli sledovat během jedenácti měsíců loňského roku; podíl nezaměstnaných osob zůstává nadále nejvyšší v rámci České republiky.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let na počtu obyvatel ve věku 15-64 let) činil ke konci prosince za celou ČR 5,19 % a za Ústecký kraj 7,79 % (meziměsíční nárůst o 0,17 procentního bodu). U mužů byla krajská hodnota oproti celostátní vyšší o 2,99 procentního bodu, u žen pak byla vyšší o 2,23 procentního bodu (p.b.). Podíl nezaměstnaných žen byl v kraji o 0,95 p.b. nižší než podíl mužů.

Ústecký kraj je v rámci mezikrajového srovnání nezaměstnaností postižen dlouhodobě a nejvíce. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl v prosinci 2016 dosažen v Hlavním městě Praha (3,35 %), následovaly kraje Plzeňský (3,56 %) a Královéhradecký (3,76 %).

Mezi okresy kraje byl k 31. 12. 2016 nejnižší podíl nezaměstnaných dosažen na Litoměřicku 6,30 %, nejvyšší pak na Mostecku 10,08 %. Za uplynulý měsíc vzrostl podíl nezaměstnaných ve všech okresech kraje, nejvýraznější růst byl během měsíce prosince zaznamenán na Litoměřicku (+0,38 p.b.), výjimku tvořil okres Most, kde podíl nezaměstnaných zůstal téměř na stejné úrovni jako ke konci listopadu (nepatrný pokles o 0,0019 p.b.).

Ke konci prosince bylo na úřadech práce v Ústeckém kraji evidováno 44 528 nezaměstnaných osob, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15-64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 42 257. V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji zvýšil o 811 osob, největší nárůst byl zaznamenán v okrese Litoměřice, a to o 274 osob. V okrese Most se počet osob bez práce v kraji naopak snížil o 26 osob. Na úřadech práce v kraji bylo nově zaregistrováno v prosinci loňského roku 4 659 osob, z jejich evidence naopak odešlo 3 848 uchazečů.

Počet volných pracovních míst v kraji ke konci prosince poklesl na 7 634 (tj. o 440 míst méně než tomu bylo na konci listopadu); na jedno volné pracovní místo připadalo 5,8 uchazečů o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými místy přetrvává v okrese Louny a Teplice se čtyřmi uchazeči na jedno volné pracovní místo. Nejhorší situace je pak v okrese Ústí nad Labem, kde připadá na 1 volné pracovní místo již téměř 11 uchazečů.

Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)*

Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)*

  • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na:
  • Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Ústeckém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
  • Uchazeči o zaměstnání v ČR, Ústeckém kraji a jeho okresech
  • Volná pracovní místa v ČR, Ústeckém kraji a jeho okresech
  • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky