Nezaměstnanost v Ústeckém kraji k 31. lednu 2018

 

Podíl nezaměstnaných se v průběhu prvního měsíce roku 2018 zvýšil (o 0,15 procentních bodů (p.b.)) a k 31. lednu 2018 dosáhl hodnoty 5,54 %. Ve srovnání s koncem ledna 2017 se nezaměstnanost v kraji snížila v úhrnu o 2,36 p.b. Nezaměstnanost se v lednu letošního roku zvýšila u obou pohlaví, i když u žen jen nepatrně (o 0,02 p.b. na hodnotu 5,85 %), u mužů byl nárůst vyšší a po třech měsících se podíl nezaměstnaných mužů opět vyšplhal nad hodnotu 5 %, ve srovnání s koncem prosince 2017 vzrostl o 0,26 p.b. na hodnotu 5,25 %.

Obdobný vývoj zaznamenaly i okresy Ústeckého kraje. Výjimku tvořily okresy Most (k 31. 1. 7,25 %) a Ústí nad Labem (5,87 %), kde podíl nezaměstnaných zůstal téměř na stejné úrovni. Dlouhodobě nejnižší nezaměstnanost lze sledovat v okrese Litoměřice (4,16 %), ke kterému se od konce srpna letošního roku svou hodnotou přidal i okres Teplice, hodnota podílu nezaměstnaných osob tam ke konci ledna dosáhla hodnoty 4,11 %. Napříč Českou republikou byla nejnižší nezaměstnanost vykázána v okrese Praha-východ (1,37 %), nejvyšší v okrese Karviná (8,10 %). Okres Most, který svými hodnotami dlouhodobě obsazoval předposlední 76. pozici, se v lednu svou hodnotou dostal na pozici 74.

V celé České republice, a také ve většině krajů, nezaměstnanost meziměsíčně vzrostla. Republiková hodnota se zvýšila o 0,12 p. b. na 3,89 %. Nejvýraznější nárůst mezi kraji o 0,33 p. b. vykázal Jihočeský kraj, nejnižší nárůst o 0,10 p. b. vykázal Liberecký kraj společně s krajem Královéhradeckým. Pouze v Hlavním městě Praze podíl nepatrně poklesl o 0,02 p. b. na 2,32 % a patří mu první příčka mezikrajského žebříčku. Uzavírá ho s 5,86% nezaměstnaností Moravskoslezský kraj. Nezaměstnanost v našem kraji s hodnotou 5,54 % je nadále druhá nejvyšší.

K 31. 1. 2018 registrovaly úřady práce na území  Ústeckého kraje celkem 32 479 neumístěných uchazečů o zaměstnání, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15-64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 29 701 (91,4 % evidovaných uchazečů). V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji zvýšil o 957 osob, přičemž ke zvýšení došlo v šesti okresech našeho kraje, kromě okresu Ústí nad Labem, kde se počet nezaměstnaných o 20 osob snížil. Na úřadech práce v kraji bylo v lednu nově zaregistrováno celkem 5 641 osob (proti prosinci se počet zvýšil celkem o 1 839 osob), z jejich evidence naopak odešlo 4 684 uchazečů.

Z pohledu věkové struktury mezi uchazeči o zaměstnání i v lednu letošního roku převažovaly osoby ve věku 55-59 let (4 266 osob, tj. 13,1 % uchazečů), druhou nejčetnější skupinou byly osoby ve věku 40-44 let (3 947 osob, tj. 12,2 %). Průměrný věk nezaměstnaných činil ke konci ledna 42,3 let. Mezi nezaměstnanými bylo i 226 osob ve věku 65 a více let. Téměř stejný počet uchazečů o zaměstnání tvořili uchazeči se základním vzděláním a uchazeči se středním odborným vzděláním s výučním listem (30,5 % resp. 30,1 %). Mezi nezaměstnanými bylo i 2,8 % osob s vysokoškolským vzděláním.

Počet volných pracovních míst v kraji ke konci ledna vzrostl na 10 952 (tj. o 144 míst více než tomu bylo na konci prosince); na jedno volné pracovní místo připadalo 2,97 uchazečů o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými místy vykázal opět okres jako okres Teplice (1,70 uchazečů), následovaly okresy Litoměřice (2,23 uchazečů), Louny (2,28 uchazečů), a Chomutov (2,32 uchazečů na jedno volné pracovní místo). Nejhorší situace je nadále v okrese Ústí nad Labem, kde na 1 volné pracovní místo připadalo 6 uchazečů.

Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)*

  • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na
  • Integrovaném portálu MPSV Odkaz [nové okno]
  • Tab.1_NezamKraje_0118.xlsx
  • Tab.2_PodilOkresy0118.xlsx
  • Tab.3_UchazeciOkresy_0118.xlsx