Nezaměstnanost v Ústeckém kraji k 31. červenci 2017

 

Ani měsíc červenec nebyl výjimkou a podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji meziměsíčně nepatrně poklesl, tentokráte však pouze o 0,02 procentních bodů, (p.b.) a k 31. červenci 2017 dosáhl hodnoty 6,33 %. Od začátku roku 2017 se tak nezaměstnanost v kraji snížila v úhrnu o 1,6 p.b. Nižší hodnoty byly zaznamenány, ale pouze u mužů. Nezaměstnanost mužů v kraji se ve srovnání s koncem června snížila o 0,14 p.b. na 5,65 %, nezaměstnanost žen naopak vzrostla, a to o 0,09 p.b. na hodnotu 7,04 %. Obdobný vývoj zaznamenalo i všech sedm okresů našeho kraje, kromě okresu Most, kde nezaměstnanost žen zůstala na stejné úrovni jako v červnu. I když proti měsíci červnu podíl nezaměstnaných v okrese Litoměřice v červenci stoupl (o 0,12 p.b.) na 4,49 %, patřila tato hodnota k nejmenším mezi našimi okresy a nezaměstnanost se tak v tomto regionu od dubna letošního roku drží pod hranicí pěti procent. V meziměsíčním porovnání pak k nejvyššímu snížení podílu nezaměstnaných došlo v okrese Most, a to o 0,11 p.b. na hodnotu 8,86 %. I tak však nadále v tomto okrese přetrvává dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost, která řadí okres Most v celorepublikovém srovnání okresů i nadále na předposlední příčku (před poslední okres Karviná 9,59 %).

Hodnota ukazatele (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let na počtu obyvatel ve věku 15-64 let) v našem regionu se tak i nadále pohybuje nad republikovým průměrem, který v červenci nepatrně vzrostl, a to o 0,10 p.b., na hodnotu 4,07 %. Meziměsíčně vyšší podíl nezaměstnaných byl zjištěn také v ostatních krajích České republiky, kromě Karlovarského a našeho kraje (snížení o 0,08 p.b., resp. o 0,02 p.b.). Napříč Českou republikou se podíl nezaměstnaných pohyboval mezi 2,62 % (Plzeňský kraj) a 6,33 % (Ústecký kraj). Hodnoty Ústeckého kraje tak i nadále patří k nejhorším v rámci České republiky.


 

Ke konci července letošního roku bylo na úřadech práce v Ústeckém kraji evidováno 36 533 nezaměstnaných osob, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15-64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 34 035. V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji snížil o 190 osob, přičemž k poklesu došlo ve všech okresech našeho kraje s výjimkou okresů Litoměřice a Louny, kde počty evidovaných uchazečů o zaměstnání vzrostly o 2,0 p.b., resp. o 0,8 p.b. Nejvýraznější pokles byl zaznamenán v okrese Most, kde práci našlo 84 osob a Teplice (83 osob). Na úřadech práce v kraji bylo v červenci nově zaregistrováno celkem 3 932 osob (proti červnu se počet snížil o 275 osob), z jejich evidence naopak odešlo 4 122 uchazečů.

Z pohledu věkové struktury mezi uchazeči o zaměstnání i v červenci letošního roku převažovaly osoby ve věku 55-59 let (4 671 osob, tj. 12,8 % uchazečů), druhou nejčetnější skupinou byly osoby ve věku 40-44 let (4 510 osob, tj. 12,3 %). Průměrný věk nezaměstnaných činil ke konci února 41,8 let. Mezi nezaměstnanými bylo i 215 osob ve věku 65 a více let. Téměř 34,5 % uchazečů o zaměstnání mělo základní vzdělání, 29,0 % pak střední odborné vzdělání s výučním listem. Mezi nezaměstnanými bylo i 3,5 % osob s vysokoškolským vzděláním.

Počet volných pracovních míst v kraji ke konci července vzrostl na 9 837 (tj. o 232 míst méně než tomu bylo na konci června); na jedno volné pracovní místo připadalo 3,71 uchazečů o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými místy vykázal i tentokrát okres Teplice (2,60 uchazečů), který předběhl přetrvávající příznivý poměr v okresech Litoměřice a Louny (2,63 resp. 2,68 uchazečů na jedno volné pracovní místo). Nejhorší situace je nadále v okrese Ústí nad Labem, kde na 1 volné pracovní místo připadá 7,25 uchazečů.

 

Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)*

Podíl nezaměstnaných soob v Ústeckém kraji a jeho okresech

 

  • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na
  • ULK_07_podil_nezamestnanych.xlsx
  • ULK_07_uchazeci.xlsx
  • ULK_07_volna mista.xlsx