Nezaměstnanost v Ústeckém kraji k 30. červnu 2017

 

Podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji meziměsíčně opět poklesl, tentokráte o 0,28 procentních bodů, (p.b.) a k 30. červnu 2017 dosáhl hodnoty 6,35 %. Od začátku roku 2017 se tak nezaměstnanost v kraji snížila v úhrnu o 1,5 p.b. Nižší hodnoty zaznamenaly i obě pohlaví. Nezaměstnanost mužů v kraji se ve srovnání s koncem května snížila o 0,37 p.b. na 5,79 %, nezaměstnanost žen poklesla o něco méně, a to o 0,19 p.b. na hodnotu 6,94 %. Obdobný vývoj zaznamenalo i všech sedm okresů našeho kraje. Nejmenší podíl nezaměstnaných v červnu vykázal opět okres Litoměřice (4,37 %), nezaměstnanost se tak v tomto regionu od dubna letošního roku drží pod hranicí pěti procent. V meziměsíčním porovnání pak k nejvyššímu snížení podílu nezaměstnaných došlo v okrese Louny, a to o 0,38 p.b., na hodnotu 5,61 %. Dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost přetrvává nadále v okrese Most, kde sice podíl nezaměstnaných meziměsíčně poklesl o 0,35 p.b, ale hodnota tohoto ukazatele 8,97 % řadí okres Most v celorepublikovém srovnání okresů i nadále na předposlední příčku (před posledním okresem Karviná 9,53 %).

Hodnota ukazatele (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let na počtu obyvatel ve věku 15-64 let) v našem regionu se tak i nadále pohybuje nad republikovým průměrem, který rovněž nepatrně poklesl, a to o 0,15 p.b., na hodnotu 3,97 %. Meziměsíčně nižší podíl nezaměstnaných byl zjištěn také v ostatních krajích České republiky. Nejvyšší pokles mezi kraji byl zaznamenán v našem kraji (o 0,28 p. b.), následoval kraj  Olomoucký (o 0,25 p. b.) a Karlovarský (o 0,23 p. b.). Nejmenší rozdíl byl patrný v případě podílu Plzeňského kraje (o 0,05 p. b.). Napříč Českou republikou se podíl nezaměstnaných pohyboval mezi 2,53 % (Plzeňský kraj) a 6,35 % (Ústecký kraj). Hodnoty Ústeckého kraje tak i nadále patří k nejhorším v rámci České republiky.

 Tabulka: Neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa k 30. červnu 2017

Ke konci června letošního roku bylo na úřadech práce v Ústeckém kraji evidováno 36 723 nezaměstnaných osob, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15-64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 34 185. V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji snížil o 1 641 osob, přičemž k poklesu došlo ve všech okresech našeho kraje. Nejvýraznější pokles byl zaznamenán v okrese Děčín, kde práci našlo 295 osob, naopak tomu bylo v okresech Litoměřice a Chomutov (práci našlo pouze 163, resp. 168 osob). Na úřadech práce v kraji bylo v červnu nově zaregistrováno celkem 3 657 osob (proti květnu se počet snížil o 127 osob), z jejich evidence naopak odešlo 5 298 uchazečů.

Z pohledu věkové struktury mezi uchazeči o zaměstnání i v červnu letošního roku převažovaly osoby ve věku 55-59 let (4 717 osob, tj. 12,8 % uchazečů), druhou nejčetnější skupinou byly osoby ve věku 40-44 let (4 516 osob, tj. 12,3 %). Průměrný věk nezaměstnaných činil ke konci února 41,9 let. Mezi nezaměstnanými bylo i 207 osob ve věku 65 a více let. Téměř 35,5 % uchazečů o zaměstnání mělo základní vzdělání, 29,1 % pak střední odborné vzdělání s výučním listem. Mezi nezaměstnanými bylo i 3,1 % osob s vysokoškolským vzděláním.

Počet volných pracovních míst v kraji ke konci června vzrostl na 10 069 (tj. o 642 míst více než tomu bylo na konci května); na jedno volné pracovní místo připadalo 3,65 uchazečů o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými místy vykázal i tentokrát okres Teplice (2,38 uchazečů), který předběhl přetrvávající příznivý poměr v okresech Litoměřice a Louny (2,48 resp. 2,57 uchazečů na jedno volné pracovní místo). Nejhorší situace je nadále v okrese Ústí nad Labem, kde na 1 volné pracovní místo připadá téměř 7 uchazečů.

 

Graf: Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)

 

  • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na
  • Integrovaném portálu MPSV Odkaz [nové okno]
  • ULK_06_podil_nezamestnanych.xlsx
  • ULK_06_uchazeci.xlsx
  • ULK_06_volna mista.xlsx
  • CR_NezamPodleKraju_06.xlsx
  • CR_PoradiPodilNezamOkresy_06.xlsx