Mikrocenzus 2002

 

Účelem šetření bylo získat nejnovější reprezentativní údaje o příjmovém rozložení domácností, o úrovni příjmů jednotlivých sociálně ekonomických typů domácností a o stupni příjmové diferenciace mezi jednotlivými typy.

Šetření se uskutečnilo na území celé ČR v cca 11 tis. náhodně vybraných bytech. V Ústeckém kraji bylo náhodně vybráno 792 domácností v 66 sčítacích obvodech.

Vlastní šetření probíhalo v době od 28. února do 25. března 2003 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření byly zahrnuty všechny osoby, které měly ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Byly zjišťovány údaje o sociálně demografickém složení domácnosti, pravidelné peněžní a naturální transfery mezi domácnostmi, spotřeba produkce z vlastního hospodářství nebo podniku a peněžní příjmy jednotlivých členů domácnosti.

Výsledky šetření Mikrocenzus 2002 získáte v publikaci 3009-04 Mirocenzus 2002 (Příjmy hospodařících domácností).