Energo 2004

 

Ve dnech 3. až 31. května 2004 uskutečnil Český statistický úřad (ČSÚ) výběrové zjišťování spotřeby paliv a energie v domácnostech v roce 2003 na celém území České republiky. 96 tazatelů navštívilo v Ústeckém kraji celkem 3 200 domácností (v celé ČR 40 000).

Výsledky statistického zjišťování spotřeby paliv a energií v domácnostech za ČR naleznete v publikaci 8109-05 Spotřeba energie v domácnostech ČR za rok 2003.