Dubnová nezaměstnanost v kraji opět nižší

 

Nezaměstnanost v Ústeckém kraji k 30. dubnu 2017

Podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji meziměsíčně opět poklesl, tentokráte o 0,37 procentních bodů, (p.b.) a k 30. dubnu 2017 dosáhl hodnoty 7,02 %. Od začátku roku 2017 se tak nezaměstnanost v kraji snížila v úhrnu o 0,88 %. Nižší hodnoty zaznamenaly i obě pohlaví. Nezaměstnanost mužů v kraji se ve srovnání s koncem března snížila o 0,43 p.b. na 6,64 %, nezaměstnanost žen poklesla o něco méně, a to o 0,31 p.b. na hodnotu 7,41 %. Obdobný vývoj zaznamenalo i všech sedm okresů našeho kraje. Nejvíce si polepšil opět okres Litoměřice, ve kterém podíl nezaměstnaných poklesl o 0,68 p.b. na hodnotu 4,94 %, nezaměstnanost se tak v tomto regionu dostala pod hranici pěti procent. Nejmenší snížení podílu nezaměstnaných bylo ke konci dubna zaznamenáno v okrese Most (o 0,11 p.b.), kde je nezaměstnanost dlouhodobě nejvyšší (9,59 %).

Hodnota ukazatele (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let na počtu obyvatel ve věku 15-64 let) se však i nadále pohybuje nad republikovým průměrem, který rovněž poklesl, a to o 0,40 p.b. na hodnotu 4,39 %. Hodnoty Ústeckého kraje tak i nadále patří k nejhorším v rámci České republiky.

Meziměsíční snížení podílu nezaměstnaných s větší či menší intenzitou vykázaly i ostatní regiony České republiky. Největší pokles podílu nezaměstnaných vykázal Kraj Vysočina (o 0,69 p.b.) a kraj Jihočeský (o 0,63 p.b.), nejmenší pak Hlavní město Praha (o 0,13 p.b.). S nejnižším podílem nezaměstnaných se pak na prvním místě v rámci mezikrajového srovnání umístil Plzeňský kraj (2,74 %) následovaný krajem Pardubickým (3,02 %). O třetí a čtvrtou příčku se podělil Královéhradecký kraj s Hlavním městem Prahou (shodně 3,04 %). Předposlední příčka patřila opět Moravskoslezskému kraji (6,69 %).

 

 

Ke konci dubna letošního roku bylo na úřadech práce v Ústeckém kraji evidováno 40 377 nezaměstnaných osob, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15-64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 37 802. V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji snížil o 2 179 osob, přičemž k poklesu došlo ve všech okresech našeho kraje. Nejvýraznější pokles byl zaznamenán v okrese Litoměřice, kde práci našlo 528 osob, naopak tomu bylo v okrese Most (práci našlo 155 osob). Po březnovém nárůstu bylo na úřadech práce v kraji zaregistrováno nově v dubnu o 684 osob méně (celkem 3 800 osob), z jejich evidence naopak odešlo 5 979 uchazečů.

Z pohledu věkové struktury mezi uchazeči o zaměstnání převažovaly osoby ve věku 55-59 let (5 255 osob, tj. 13,0 % uchazečů), druhou nejčetnější skupinou byly osoby ve věku 40-44 let (5 005 osob, tj. 12,4 %). Průměrný věk nezaměstnaných činil ke konci února 41,8 let. Mezi nezaměstnanými bylo i 206 osob ve věku 65 a více let. Téměř 36,4 % uchazečů o zaměstnání mělo základní vzdělání, 30,0 % pak střední odborné vzdělání s výučním listem. Mezi nezaměstnanými bylo i 2,8 % osob s vysokoškolským vzděláním.

Počet volných pracovních míst v kraji ke konci dubna vzrostl na 9 044 (tj. o 593 míst více než tomu bylo na konci března); na jedno volné pracovní místo připadalo 4,5 uchazečů o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými místy vykázal okres Litoměřice (2,90 uchazečů), který předběhl přetrvávající příznivý poměr v okrese Louny a Teplice, 3,19 resp. 3,30 uchazečů na jedno volné pracovní místo. Nejhorší situace je pak v okrese Ústí nad Labem, kde připadá na 1 volné pracovní místo 8 uchazečů.

 

             Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)*

Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)*

  • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na
  • ULK_podil_nezamestnanych.xlsx
  • ULK_uchazeci.xlsx
  • ULK_volna mista.xlsx
  • CR_NezamPodleKraju
  • CR_PoradiPodilNezamOkresy