Dotazník o síti pohostinských a ubytovacích provozoven (Sit 2001)

 

Jednorázové vyčerpávající zjišťování, jehož záměrem bylo získat základní údaje o provozovnách (místních jednotkách) pohostinských a ubytovacích služeb u ekonomických subjektů s méně než 20 zaměstnanci, jejichž hlavní nebo vedlejší činností bylo poskytování ubytovacích služeb. Zjišťování bylo provedeno kombinovanou metodou, v počáteční fázi klasickým sběrem dat výkaznickou cestou, poté doplněno tazatelsky, došetřením.