Dotazník o odborném vzdělávání

 

VÝKAZY za odvětví vzdělávání centrálně zpracovává KS ČSÚ v Ústí nad Labem, oddělení zpracování statistiky odpadů, druhotných surovin a nemocnosti a úrazovosti ve spolupráci s oddělením zpracování statistiky peněžnictví, pojišťovnictví a cestovního ruchu.

Vedoucím oddělení zpracování statistiky odpadů, druhotných surovin a nemocnosti a úrazovosti
je Ing. Jana Plívová, tel.: 472 706 104, e-mail: jana.plivova@czso.cz.
Vedoucím oddělení zpracování statistiky peněžnictví, pojišťovnictví a cestovního ruchu je Ing. Jarmila Bulvasová, tel.: 472 706 110, e-mail: jarmila.bulvasova@czso.cz.

Zkratka Název výkazu Termín Zpracovatel
VZ Dotazník o odborném vzdělávání
do 1. 6. 2021
Václava Chládková
472 706 133
vaclava.chladkova@czso.cz

Ing. Alena Smutná
472 706 108
alena.smutna@czso.cz
INFORMACE PRO RESPONDENTY

Všechny uvedené výkazy je možné vyplnit prostřednictvím aplikace DANTE/WEB nebo je můžete vyplnit prostřednictvím editovatelného PDF.
Další potřebné informace naleznete na webové stránce www.vykazy.cz. Podrobnější informace k DANTE WEB najdete pod odkazem On-line vyplňování výkazů (DANTE WEB) včetně uživatelské příručky, editovatelné PDF ke stažení najdete v části "Výkazy podle IČO".