Dopravní nehodovost v roce 2017

 

Na silnicích Ústeckého kraje došlo v roce 2017 k 10 638 dopravním nehodám. O život při nich přišlo 47 osob, 198 osob bylo těžce zraněno a 1 833 osob lehce zraněno. Hmotná škoda dosáhla částky 485,5 mil. Kč.

S provozem dopravních prostředků, který v Ústeckém kraji probíhá na 4,2 tisíc kilometrů silnic a dálnic, je spojena i negativní stránka, a tou je nehodovost. V roce 2017 došlo na území Ústeckého kraje k 10 638 dopravním nehodám, což představuje 10,2 % z celkového republikového počtu 103 821 nehod a v rámci krajů se jednalo o třetí nejvyšší počet nehod (po Hlavním městě Praze – 23 032 nehod, tj. 22,2 % z celkového počtu a Středočeském kraji – 14 707 nehod, 14,2 %). Nejméně dopravních nehod bylo zaznamenáno na silnicích Karlovarského (2 967 nehod, 2,9 %) a Plzeňského kraje (3 590 nehod, 3,5 %).

Meziroční nárůst počtu dopravních nehod vykázaly všechny kraje – nejvyšší nárůst téměř o 11 % zaznamenal Karlovarský kraj, následovaný krajem Libereckým (8,5 %) a Královéhradeckým (8,1 %), nejnižší tempo růstu vykázalo Hlavní město Praha (o 0,7 %). V našem kraji došlo ve srovnání s předchozím rokem k nárůstu nehodovosti o 6,4 % (sedmé nejnižší navýšení mezi kraji). Ve srovnání s rokem 2009, kdy došlo ke změně pravidel pro hlášení dopravních nehod a jsou povinně hlášeny pouze nehody se zraněním nebo škodou nad 100 tisíc Kč, došlo však ke zvýšení nehodovosti v kraji téměř o třetinu (o 32,4 %).

Z údajů Policejního prezídia vyplynulo, že v rámci srovnání okresů s nejvyšším počtem nehod v loňském roce, se okres Ústí nad Labem umístil na čtvrté nejhorší příčce s počtem 2 090 nehod. Více dopravních nehod vzniklo jen v okrese Ostrava (2 978), Brno-město (2 853) a Olomouc (2 188). Z převzatých údajů dále vyplynulo, že třetí největší nárůst počtu nehod byl v loňském roce v okrese Děčín, nárůst o 203 nehod, po okrese Brno-město a Kladno. V okrese Litoměřice byl zaznamenán vůbec nejvyšší nárůst počtu usmrcených osob, a to 9 osob (proti roku 2016 to byl nárůst o 8 osob).

Při dopravních nehodách bylo na území Ústeckého kraje v roce 2017 usmrceno 47 osob, což je o 15 osob více než v předchozím roce a v rámci mezikrajového srovnání šlo o vůbec nejvyšší absolutní nárůst počtu usmrcených. Celkem bylo zraněno 2 031 osob (o 5 osob více než v roce 2016), z toho zranění lehčího rázu utrpělo 1 833 osob a 198 osob bylo zraněno těžce.

Závažnost nehod na území Ústeckého kraje, měřená počtem zemřelých na 1 000 dopravních nehod, je v rámci krajů České republiky čtvrtá nejnižší (4,4 usmrcených). Nejzávažnější dopravní nehody byly způsobeny v Plzeňském kraji – na 1 000 dopravních nehod zde připadlo 14,8 usmrcených. Nejlepší situace z tohoto pohledu byla vykázána v Hlavním městě Praze (0,7 zemřelých).

Graf - Dopravní nehody v Ústeckém kraji

Věcná škoda vzniklá při dopravních nehodách v loňském roce dosáhla v Ústeckém kraji částky 486 mil. Kč a meziročně se tak navýšila o 3,6 %. Na jednu dopravní nehodu v průměru připadla škoda ve výši 45 643 Kč, což byla mezi kraji druhá nejnižší hodnota. Nejnižší hodnota na jednu dopravní nehodu byla zaznamenána v Libereckém kraji, a to 45 371 Kč. Nejvyšší průměrná škoda na 1 nehodu byla evidována v Jihočeském kraji (bez sedmi korun 76 tis. Kč).

 

 

  • Dopravni nehody podle kraju.xlsx
  • DopravniNehody2017.xlsx