Domácnosti se závislými dětmi - výsledky SLDB 2021

 

ČSÚ zveřejnil další důležitou charakteristiku hospodařících domácností z údajů Sčítání 2021, a to počet závislých dětí žijících v hospodařících domácnostech tvořených jednou rodinou. Jako závislé dítě je definována osoba v postavení „dítěte“ ve věku 0–25 let, která zároveň není zahrnuta mezi pracovní sílu, tedy je ekonomicky závislá na jiných osobách. Počet závislých dětí byl určen u všech hospodařících domácností tvořených jednou rodinou.

 

V Ústeckém kraji v hospodařících domácnostech tvořených jednou rodinou žilo v roce 2021 téměř 155 tisíc závislých dětí, což představuje v průměru 0,75 dítěte na jednu hospodařící domácnost tohoto typu (stejná hodnota byla zjištěna i v průměru za celou ČR).

Další vydané výsledky Sčítání 2021 ukázaly, že ve více než polovině (53 %) hospodařících domácností tvořených jednou rodinou nežilo v Ústeckém kraji žádné závislé dítě. Domácnosti s jedním závislým dítětem představovaly jednu čtvrtinu (25 %) všech hospodařících domácností tvořených jednou rodinou, dalších téměř 18 % pak byly domácnosti se dvěma závislými dětmi a více než 4 % domácností měly 3 a více dětí.

V rámci mezikrajského srovnání - v absolutním počtu nejvíce - přes 300 tisíc závislých dětí žilo v hospodařících domácnostech tvořených jednou rodinou ve Středočeském kraji, kde hodnota průměrného počtu dětí dosáhla 0,81 závislého dítěte. Zároveň zde byl také zaznamenán nejnižší podíl hospodařících domácností bez závislých dětí (51 %). Na opačné straně pak stojí kraj Plzeňský s hodnotou 0,71 závislého dítěte na jednu hospodařící domácnost tvořenou jednou rodinou (107,1 tisíc závislých dětí celkem) a kraj Karlovarský s hodnotou 0,72 závislého dítěte a s nejmenším absolutním počtem závislých dětí (51,9 tis.). Ústecký kraj se celkovým počtem závislých dětí i průměrným počtem závislých dětí na hospodařící domácnost tvořenou jednou rodinou řadil na páté nejvyšší místo mezi kraji.

Z regionálního pohledu Ústeckého kraje se počty závislých dětí pohybovaly od hodnoty 0,73 závislého dítěte v okrese Louny a Teplice, po hodnotu 0,77 závislého dítěte v okrese Ústí nad Labem. V absolutním vyjádření žilo nejvíce závislých dětí v okrese Děčín (24,6 tisíc závislých dětí), nejméně v okrese Louny (16,7 tisíc závislých dětí), kde byl zároveň zjištěn nejvyšší podíl hospodařících domácností bez závislých dětí (54,1 %). Nejméně domácností bez závislých dětí žilo v okrese Ústí nad Labem – 51,8% podíl z hospodařících domácností.

 

Kontakt:

Monika Raušerová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail: monika.rauserova@czso.cz
tel.: 47 2706 121

  • Další zveřejněné výsledky ve formě tabulek a kartogramů jsou do úrovně krajů uvedeny na webu
  • www.scitani.cz Odkaz [nové okno]
  • podrobnější údaje pak ve
  • Veřejné databázi Odkaz [nové okno]
  • Kompletní data ke stažení v otevřeném formátu CSV jsou k dispozici na stránce
  • Domácnosti se závislými dětmi - výsledky SLDB 2021 (aktualita v pdf)