Demografická NEJ v obcích Ústeckého kraje

 

Ke konci roku 2018 žilo na území Ústeckého kraje 820 789 obyvatel. Podíl městského obyvatelstva v 59 městech našeho kraje dosáhl 79,4 %. V 11 městysech kraje (Kovářská, Brozany nad Ohří, Levín, Cítoliby, Měcholupy, Nepomyšl, Panenský Týnec, Peruc, Ročov, Slavětín a Hostomice) žilo 10 110 obyvatel (1,2 % krajského počtu obyvatel), ve zbývajících 284 obcích žilo 158 931 osob (19,4 % populace kraje).

Mezi obyvateli Ústeckého kraje mírně převažovaly ženy, které tvořily 50,4 % z celkové populace kraje. Mezi obcemi regionu se jejich zastoupení pohybovalo v rozmezí od 28,9 % v obci Staňkovice (okres Litoměřice) do 55,3 % v obci Doksany. Více než polovinu populace tvořily ženy ve sto devíti obcích kraje, v 240 obcích převažovali muži a shodný podíl žen i mužů byl vykázán v pěti obcích (Dlažkovice, Doubice, Drahobuz, Strupčice a Veliká Ves).

Nejvyšší podíl obyvatel ve věku do 14 let byl zaznamenán v obci Obrnice (23,8 %), naproti tomu žádné obyvatele v tomto věkovém rozpětí neměla obec Staňkovice. Podíl seniorů od 65 let byl nejnižší v obci Křimov (9,6 %) a nejvyšší v obci Janov (31,4 %). Podíl obyvatel v produktivním věku 15-64 let se pohyboval v intervalu od 51,8 % v obci Brzánky do 84,2 % v obci Staňkovice v okrese Litoměřice (současně v této obci nebyly v roce 2018 žádné děti ve věku 0-14 let). Nejméně osob ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0-14 let připadalo v obci Obrnice (47,3), nejvíce v obci Brodec (550,0). Z pohledu poměru počtu dětí a seniorů k počtu obyvatel v ekonomicky aktivním věku je na tom nejlépe obec Staňkovice na Litoměřicku, kde na 100 osob ve věku 15-64 let připadlo 18,8 osob ve věku 0-14 let a 65 a více let a obec Výsluní (okres Chomutov, 29,5 osob), naopak je na tom obec Brzánky v okrese Litoměřice, kde to bylo 93,0 osob.

Nejmladší obyvatelstvo a zároveň nejmladší obě pohlaví má v Ústeckém kraji obec Obrnice na Mostecku, kde průměrný věk obyvatel celkem byl rovných 35 let, muži byli nepatrně mladší 34,8 let a ženy nepatrně starší, v průměru 35,2 let. Nejstarší obyvatelstvo můžeme nalézt v okrese Louny v obci Brodec – 51,4 let, kde mají i nejstarší muže s průměrným věkem 52,2 let. Nejstarší ženy žili ke konci loňského roku v obci Opočno taktéž na Lounsku a bylo jim 57,1 let. Ženy vykázaly vyšší průměrný věk celkem v 286 obcích kraje, v sedmi obcích byli muži a ženy stejně staří (Blšany u Loun, Jetřichovice, Staňkovice, Hora Svatého Šebestiána, Okounov, Hříškov a Měrunice) a jen v 61 obcích byli věkově starší muži. Nejvyšší rozdíl mezi průměrným věkem mužů a žen byl zaznamenán v obci Opočno, a to o 10,3 let, mužům tam bylo 46,8 let a ženám 57,1 let a v obci Loučná pod Klínovcem, kde ženám bylo o 8,1 let méně než mužům, kteří dosahovali věku 45,4 let.

Celkem ve 26 obcích Ústeckého kraje se v průběhu roku 2018 nenarodilo žádné dítě a v 15 obcích kraje nikdo nezemřel. V obcích Lišnice, Lukov a Staňkovice byl vykázán nulový počet živě narozených i zemřelých. Shodný počet narozených i zemřelých, tedy nulový přirozený přírůstek, zaznamenalo 44 obcí. Pouze do tří obcí se v loňském roce nikdo nepřistěhoval (Brodec, Brzánky a Staňkovice) a naopak ze tří obcí se nikdo nevystěhoval (Lišany, Pesvice a Všestudy). Stejný počet přistěhovalých a vystěhovalých, tudíž nulové migrační saldo, vykázalo 16 obcí kraje. Celkový počet obyvatel se meziročně nezměnil v 11 obcích kraje, méně obyvatel proti konci roku 2017 evidovalo 137 obcí, více obyvatel zaznamenalo 206 obcí. Absolutně nejvíce obyvatel pozbylo město Most (-458 obyvatel), nejvíce obyvatel přibylo v Kadani (187 osob).

  • Demografická NEJ v obcích Ústeckého kraje (aktualita v pdf)
  • ULK_zajimavosti_2018.xlsx