Data SLDB 2001

 


Základní informace o České republice, krajích, okresech a obcích

Za vybraný územní celek se zobrazí výběr údajů z výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2001
ve 14 přehledných tématických tabulkách.