Zemědělství a životní prostředí

 

 • Víte že ...
 • v Ústeckém kraji bylo na jaře 2019 chováno 2 416 koní a 14 038 ovcí
 • graf: Hospodářská zvířata v Ústeckém kraji (stav k 1. 4.)
 • v lesích Ústeckého kraje bylo v roce 2018 odstřeleno nejvíce kusů černé zvěře
 • k 31. 5. 2018 bylo obilovinami oseto téměř 90 tisíc hektarů
 • v Ústeckém kraji se pěstuje téměř 900 tisíc jabloní
 • na území Ústeckého kraje se oproti roku 2015 snížila výroba vepřového masa více než dvojnásobně
 • v Ústeckém kraji je druhá největší výměra chráněných krajinných oblastí
 • každý obyvatel Ústeckého kraje vyprodukuje za rok 364,4 kg komunálního odpadu
 • Ústecký kraj je šestý v republice v počtu čistíren odpadních vod
 •  

  Tématická skupina - zajímavosti o kraji Tématická skupina - lidé a společnost
  Tématická skupina - zemědělství a životní prostředí Tématická skupina - ekonomika
  Tématická skupina- zemědělství a životní prostředí
  Tématická skupina- zemědělství a životní prostředí