Zemědělství a životní prostředí

 

 • Víte že ...
 • v Ústeckém kraji bylo na jaře 2019 chováno 2 416 koní a 14 038 ovcí
 • graf: Hospodářská zvířata v Ústeckém kraji (stav k 1. 4.)
 • v lesích Ústeckého kraje bylo v roce 2018 odstřeleno nejvíce kusů černé zvěře
 • v roce 2019 bylo obilovinami oseto přes 91 tisíc hektarů
 • v Ústeckém kraji se pěstuje téměř 900 tisíc jabloní
 • výroba hovězího a telecího masa je v Ústeckém kraji druhá nejnižší
 • v Ústeckém kraji je druhá největší výměra chráněných krajinných oblastí
 • každý obyvatel Ústeckého kraje vyprodukuje za rok 364,4 kg komunálního odpadu
 • Ústecký kraj je šestý v republice v počtu čistíren odpadních vod
 •  

  Tématická skupina - zajímavosti o kraji Tématická skupina - lidé a společnost
  Tématická skupina - zemědělství a životní prostředí Tématická skupina - ekonomika
  Tématická skupina- zemědělství a životní prostředí
  Tématická skupina- zemědělství a životní prostředí