Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem - kontaktní osoby

 

Funkce Jméno Telefon E-mail
Ředitel Ing. Roman Bechtold
472 706 103
605 589 827
roman.bechtold@czso.cz
Vedoucí oddělení zpracování statistiky peněžnictví, pojišťovnictví a cestovního ruchu Ing. Jarmila Bulvasová 472 706 110
734 397 305
jarmila.bulvasova@czso.cz
Vedoucí oddělení informačních služeb a správy registrů Ing. Monika Raušerová 472 706 121
731 439 259
monika.rauserova@czso.cz
poskytování informací
Alena Beutlerová 472 706 176 alena.beutlerova@czso.cz
správa registrů
Bc. Petr Tesař 472 706 145
732 484 472
petr.tesar@czso.cz
webmaster
Barbora Kohoutová 472 706 162 barbora.kohoutova@czso.cz
Vedoucí oddělení zpracování statistiky odpadů, druhotných surovin, nemocnosti, úrazovosti a technologie zjišťování Ing. Jana Plívová 472 706 104 jana.plivova@czso.cz
Vedoucí oddělení terénních zjišťování Ing. Ludmila Smýkalová
472 706 194
731 622 016
ludmila.smykalova@czso.cz
Garanti terénních zjišťování:
- výběrové šetření pracovních sil (VŠPS)
- výběrové šetření cestovního ruchu (VŠCR)
- výběrové šetření o informačních a komunikačních technologií (VŠIT)
Bc. Tereza Kupcová
736 509 006
tereza.kupcova@czso.cz
- výběrové šetření příjmů a životních
podmínek domácností (EU-SILC)
- ceny
Bc. Miloslava Barčová 731 622 018 miloslava.barcova@czso.cz
- zemědělství
- finanční situace domácností (FSD)
Ing. Ludmila Smýkalová 472 706 194
731 622 016
ludmila.smykalova@czso.cz
     - rodinné účty Bc. Ivona Kolmanová 472 706 148
736 509 989
ivona.kolmanova@czso.cz
Vedoucí oddělení SLDB Ing. Eva Řezáčová 472 706 137
703 854 574
eva.rezacova@czso.cz