Číselník obcí, částí obcí a ZSJ za okresy Ústeckého kraje k 1. 1. 2021

 

(Soubory obsahují i počty obyvatel za jednotlivé ZSJ - k SLDB 1991, 2001, 2011).